Protest i list otwarty ws. konkursu

Teatr Polski w Poznaniu

O unieważnienie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu apeluje do Prezydenta Poznania oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezesa ZASP, reżyser Jacek Zembrzuski.

Szanowny Pan Prezydent Miasta Poznania

Wnoszę o unieważnienie konkursu na dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu i ponowne przeprowadzenie postępowania w zgodzie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z zarządzeniem ministra kultury. Stwierdzam, że w pierwszym etapie wzmiankowanego konkursu nastąpiło komisyjne naruszenie prawa polegające na fałszerstwie zawartości teczki zgłaszającego się profesjonalnego kandydata: - nie było prawdą, że teczka nie zawierała dokumentów, których kopie nie były poświadczone za zgodność z oryginałem, - nie było prawdą, że w uzasadnieniu można się było skutecznie powołać na Ogłoszenie o konkursie, którego wskazane paragrafy są sprzeczne z przywołaną przez kandydata ustawą o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106 poz 622). Stwierdzam, że w ofercie konkursowej złożyłem prawidłowe Oświadczenie. - Regulamin konkursu przewidywał określone warunki odwoływania się od decyzji Komisji stwierdzam złamanie mojego prawa do odwołania się poprzez zaświadczanie przez Przewodniczącego Komisji nieprawdy na piśmie w postaci odniesienia się do korespondencji emailowej, a nie złożonego zgodnie z procedurą Odwołania na piśmie; stwierdzam brak podstaw prawnych i merytorycznego uzasadnienia wobec argumentów podniesionych w Odwołaniu, a więc jego nieskuteczność.

W związku z powyższym stwierdzam pozbawienie mnie przysługujących mi szans i ewentualnych zarobków wnosząc jak wyżej.

Z poważaniem Jacek Zembrzuski

***

LIST OTWARTY

Warszawa, 17 lipca 2015

Szanowna Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szanowny Pan Prezes ZASP

Zwracam się do obojga Państwa czyniąc ich współodpowiedzialnymi za to, co jest: za nadużycie demokracji w formie akceptowania kcji rzekomych konkursów na dyrektorów instytucji kultury. Interesuje mnie przede wszystkim to, co dzieje się w teatrze... Właśnie Poznań, kolejno po Toruniu, (zresztą z udziałem tej samej przedstawicielki korporacji aktorów) dołącza do niechlubnej tradycji przekraczania obowiązującego prawa. Za chwilę oboje Państwo - zgodnie ze swymi prerogatywami - dacie temu swój imprimatur. Proszę tego nie robić. Konkurs na dyrektora teatru nie może być "ustawką" z kimś kto jest umówiony wcześniej do farsy ze statystami: "fachowcami" w komisjach konkursowych (macie tam swych przedstawicieli) i prawdziwymi fachowcami zapraszanymi do kultywowania pozorów; prawo przewiduje możliwość osadzenia na posadzie swojego (?), kolegi (?), najlepszego kandydata, bez udawania konkursu. Pytam, po co nadużywać społecznego zaufania? Przecież ryba psuje się od głowy. Minister Kultury wydał (w 2004 roku) odpowiednie zarządzenie, co do form i sposobów przeprowadzania konkursów; ZASP ma swój Statut. I co? Wiem, co piszę. W Poznaniu zostałem wyeliminowany poprzez kłamstwo (nie znajomość prawa) urzędnika mającego obowiązek stać na straży prawa; Państwo macie ten sam obowiązek... I ponosicie odpowiedzialność! Nie można na piśmie twierdzić, że "czarne jest białe", a dokument złożony w konkursie nie jest dokumentem, i że ogłoszenie może być sprzeczne z ustawą. Brak kompetencji nie jest żadnym usprawiedliwieniem - jest kompromitacją wszystkich, którzy przykładają służbowej ręki... Oboje Państwo byliście informowani na bieżąco o szczegółach. Czas najwyższy zapobiegać psuciu państwa, lekceważenia zasad demokracji i demonstrowania pogardy dla przyzwoitości. Pozostaję z przekonaniem, że każde z Państwa, w zgodzie ze swym sumieniem i uprawnieniami zechce wypowiedzieć się i przedsięwziąć praktyczne kroki w celu eliminowania opisywanego zjawiska. PS: w przeciwnym wypadku nasz teatr nie będzie "wbijał w fotel", jak była uprzejma stwierdzić Pani Minister, a tumanił i przestraszał; nie sądzę by powinno być tak: "jak gdyby wstyd miał (Państwa) przeżyć". Z poważaniem Jacek Zembrzuski, profesjonalny reżyser

(-)
Materiał nadesłany
18 lipca 2015
Portrety
Jacek Zembrzuski

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia