Przeciw układowi zbiorowemu

List otwarty pracowników Teatru im. Jana Kochanowskiego

Pracownicy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu piszą list otwarty do dyrektora Tomasza Koniny.

My, niżej podpisani, pracownicy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu prosimy Pana o powstrzymanie się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji wykraczających poza upływającą Panu z dniem 30 września br. kadencję dyrektorską.

W związku z ogłoszonym już konkursem na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego naszego Teatru, apelujemy do Pana o przerwanie biegu wypowiedzenia Układu zbiorowego.

Niezależnie od wykonywanego przez nas charakteru pracy czy przynależności do związków zawodowych, najważniejszym dobrem jest dla nas wszystkich nasz Teatr.

Musimy wiedzieć czy te działania są Pańskimi decyzjami czy są wynikiem nacisków Organizatora Teatru - Urzędu Marszałkowskiego.

(-)
Materiał Teatru
13 czerwca 2015
Portrety
Tomasz Konina

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia