Przed nami premiera nr 4196

"Hamlet" - reż. Maja Kleczewska - Teatr Polski w Poznaniu

7 czerwca o godz. 18.00 i 20.30 w Starej Rzeźni w Poznaniu zobaczyć będzie można spektakl spektakl „Hamlet" w reż. Mai Kleczewskiej. W obsadzie znakomite nazwiska scen ukraińskich – Daria Polunina i Roman Lutskiy, a wśród realizatorów Łukasz Chotkowski, Zbigniew Libera i Marcin Koszałka.

Tak o spektaklu piszą jego twórcy – reżyserka Maja Kleczewska i dramaturg Łukasz Chotkowski:

„Historia Hamleta, napisana przez Williama Shakespeare'a między 1599-1602 rokiem, stała się kodem kulturowym, przekazywanym od pięciu stuleci na całym świecie. „Hamlet" jest maszyną, która napędza kolejne pokolenia, myśli humanistyczne i nigdy się nie zatrzyma. Dwudziesty wiek skończył się na dobre, a jego lekcję zapomniano. Potrzebujemy nowych narzędzi, aby opisać współczesność. Hamlet, grany przez ukraińskiego aktora Romana Lutsky'iego pyta o możliwość Nowego Człowieka na gruzach obalonych idei i autorytetów. Hamlet prowadzi, tu i teraz, międzypokoleniowy i międzykulturowy dialog. „Hamlet" nie jest widowiskiem. „Hamlet" jest akcją. Kto obserwuje, a kto jest obserwowany?"

Історія Гамлета, написана Вільямом Шекспіром у 1599-1602 роках, стала культурним кодом, який передавався протягом п'яти століть по всьому світу. "Гамлет" - це апарат, який заряджає цілі покоління, породжує нові гуманістичні ідеї, й ніколи не зупинеться. Двадцяте століття закінчилося назавжди, але його уроки були забуті. Нам потрібні нові інструменти для опису сучасності. Гамлет, роль якого виконує український актор Роман Луцький, запитує про можливості Нової Людини на руїнах повалених ідей і авторитетів. Тут і зараз Гамлет веде міжкультурний та міжпоколіннєвий діалог. "Гамлет" - це не шоу. "Гамлет" –це дія. Хто спостерігає, а за ким спостерігають?

Maja Kleczewska/Łukasz Chotkowski

Spektakl pokazywany będzie w Starej Rzeźni w Poznaniu. Do przestrzeni „Hamleta" będzie można dołączyć w dowolnym momencie, i w dowolnej chwili ją opuścić.

„Hamlet" jest otwarty dla publiczności przez kilka godzin, i tak jak w galerii sztuki, widzowie sami decydują, jak długo „Hamlet" trwa, które fragmenty historii chcą zobaczyć i usłyszeć.

Widz dzięki wielokanałowym słuchawkom, które otrzymuje przy wejściu, sam wybiera, których fragmentów historii chce posłuchać. W trakcie jej trwania dowolnie sam decyduje, kiedy zmienić kanał dźwiękowy.

Struktura „Hamleta" pozwala widowni poruszać się swobodnie po sali wraz z aktorami – postaciami sztuki. Widz w sposób indywidualny poddaje się wpływom aktorów, nowych mediów, muzyki współczesnej, wielości bodźców płynących z wybiórczego, fragmentarycznego odbioru świata. „Hamlet" chce stworzyć utopijną przestrzeń. Indywidualni ludzie – widzowie i aktorzy, tworzą nowe ciało społeczne, nową wrażliwość, nowy świat.

Ви можете приєднатися до простору "Гамлета" в будь-який час і будь-коли вийти з нього. "Гамлет" відкритий для публіки протягом декількох годин, і глядачі, наче в художній галереї, самі вирішують, скільки триватиме "Гамлет", які частини історії вони захочуть почути та подивитися. Глядач, завдяки багатоканальним навушникам, які він отримує на вході, сам обирає, які фрагменти історії хоче слухати та сам вирішує, коли змінити звуковий канал.

Структура «Гамлета» дозволяє глядачам вільно переміщатися залом разом з акторами – дійовими особами. На глядача суб'єктивно впливають актори, нові медіа, сучасна музика та безліч подразників, що спричинені селективним, фрагментарним сприйняттям світу. "Гамлет" намагається створити утопічний простір. Окремі люди – глядачі та актори, створюють нове соціальне тіло, нову чутливість, новий світ.

Мая Клечевська, Лукаш Хотковський

HAMLET

Spektakl na podstawie dramatu W. Shakespeare'a „Hamlet, książę Danii" w tłum. St. Barańczaka oraz H. Müllera „HamletMaszyna" w tłum. J. St. Burasa

ГАМЛЕТ

Спектакль, заснований на драмі В. Шекспіра Гамлет, князь Данії в перекладі Станіслава Баранчака та драмі Хайнер Мюллера Гамлет-машина в перекладі Яцека Станіслава Бурасаю

Режисер – Мая Клечевська

Premiera – 7 czerwca
Прем'єра-7 червня
Stara Rzeźnia w Poznaniu

Katarzyna Kamińska
Materiał Teatru
25 maja 2019
Portrety
Maja Kleczewska

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia