Przegląd zjawisk teatralnych w Warszawie

Czarna Offca powraca

Po pięcioletniej przerwie powraca Czarna Offca, przegląd zjawisk teatralnych. W świadomości Warszawiaków wpisała się jako doroczna prezentacja twórczości warszawskich teatrów niezależnych.

Wyróżnikiem Offcy są prezentacje teatralne oparte na ruchu, tańcu, plastyce, muzyce i innych środkach pozasłownych. Stanowią one idealną przeciwwagę dla spektakli prezentowanych stale w teatrach repertuarowych, a także są prawdziwymi perełkami teatralnego offu. Różnorodna forma wypowiedzi poszczególnych grup i ciekawe podejście do tematów nurtujących twórców mogą pobudzać do aktywnej twórczości teatralnej młodzież, która jest głównym widzem spektakli.

W ramach Offcy pokazywane są spektakle nieuciekające od rzeczywistości. Poprzez tematykę przedstawień i swoją dotychczasową postawę / pracę nad sobą w ramach niewielkich grup funkcjonujących w dużym mieście / warszawskie teatry offowe zapraszają widzów do dyskusji o roli teatru i twórczości. Przegląd jest więc miejscem konfrontacji i dialogu warszawskich zespołów z publicznością a także potwierdzeniem zasadności takiej właśnie formy działalności.

Do tej pory zaprezentowały się na Offcy takie warszawskie zespoły jak: Studium Teatralne, Teatr Academia, Unia-Teatr Niemożliwy, Komuna Otwock, Teatr Akt, Teatr Bretoncaffe, Teatr Limen,Towarzystwo Prze-Twórcze, Teatr Mimo.

W 2013 roku nowością Offcy będą warsztaty teatralne z dwóch dziedzin: teatru tańca butoh i hinduskiej sztuki walki kalarippajattu. Warsztaty i spektakle odbędą się w prawobrzeżnej Warszawie w siedzibach Teatru Akt i Teatru Academia. Zgodnie z czarnoofcową tradycją wstęp na spektakle i warsztaty jest wolny / na warsztaty ograniczona ilość miejsc-decyduje kolejność zgłoszeń /.

Więcej informacji na http://czarnaoffca.pl/

(-)
Materiał Teatru
28 września 2013

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...