Przejmujące wyznanie

"My, Żydzi polscy" - Teatr Żydowski

Osobisty i niezwykle poruszający manifest Juliana Tuwima w interpretacji dwojga znakomitych aktorów: Olgi Sawickiej i Zbigniewa Zapasiewicza. Akompaniować będzie na fortepianie Włodzimierz Nahorny.

Tekst "My, Żydzi polscy" to jeden z ostatnich w dorobku Tuwima. Napisał go na emigracji, dedykując matce, która zginęła w warszawskim getcie. Tuwim rozlicza się z własną przeszłością, mówi, dlaczego czuje się jednocześnie Żydem i Polakiem. Urodził się w 1894 roku w Łodzi w inteligenckiej rodzinie zasymilowanych Żydów. Jego nazwisko pochodzi od hebrajskiego słowa "tovim", czyli dobry. 

Przejmująca intymna spowiedź to jednocześnie opowieść o losie wszystkich Żydów polskich i narodzie zniszczonym przez Holokaust. Spektakl prezentowany był m.in. podczas ubiegłorocznego festiwalu Warszawa Singera. Teraz można go oglądać na Małej Scenie Teatru Żydowskiego.

Jul
Zycie Warszawy
9 maja 2009

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...