Przestrzeń prezentacji

4. Festiwal Teatrów Studenckich START

Przegląd najciekawszych i najwartościowszych spektakli teatralnych prezentowanych przez studenckie zespoły z uczelni nieartystycznych.

Festiwal Teatrów Studenckich START, którego IV edycja odbędzie się w terminie 9-12 marca 2017 roku, to ogólnopolski przegląd najciekawszych i najwartościowszych spektakli teatralnych prezentowanych przez studenckie zespoły z uczelni nieartystycznych.

Festiwal jest unikatowym w skali kraju przedsięwzięciem, którego celem jest promocja studenckiej działalności w sferze kultury i sztuki poprzez stworzenie młodym artystom przestrzeni, w której mogliby oni prezentować swoje dokonania teatralne i muzyczne. Kultura studencka, posiadająca w Polsce wieloletnią tradycję, w praktyce pozbawiona jest możliwości dotarcia do szerokiej publiczności. Festiwal START jest na taki stan rzeczy odpowiedzią.

(-)
Materiał organizatora
23 grudnia 2016

Książka tygodnia

Trojanki Jana Klaty
Wydawnictwo Universitas
Olga Śmiechowicz

Trailer tygodnia