Przybliżyć internautom obiekty kultury

"Śląskie Digitarium" - Biblioteka Śląska w Katowicach

93 tys. obiektów - publikacji książkowych, filmów czy zabytkowych eksponatów z zasobów instytucji kultury - znajdzie się w "Śląskim Digitarium", czyli cyfrowym zbiorze, z którego będą mogli korzystać internauci. W ten sposób zostanie utworzonych 153 terabajtów danych.

W piątek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (BŚ) podpisano umowę na dofinansowanie projektu "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego", którego wartość to prawie 38 mln zł.

Przedsięwzięcie realizują cztery instytucje kultury województwa śląskiego: BŚ, która jest liderem projektu oraz Regionalny Instytut Kultury, Instytucja Filmowa "Silesia Film" i Opera Śląska w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów.

- Jest to moment historyczny - dzisiaj rozpoczyna się zupełnie nowa próba pokazania humanistyki w innym wymiarze, humanistyki cyfrowej. Zmieni się charakter pracy każdego, kto zajmuje się przeszłością kulturalną, związaną z dziejami naszego regionu. Równocześnie to zapowiedź i propozycja zupełnie nowej jakości w badaniach naukowych - powiedział dyrektor BŚ prof. Jan Malicki.

- Jeśli za trzy, cztery lata spotkamy się znowu, by podsumować ten projekt, to już będzie inny świat, który oferować będziemy nauce, pasjonatom i wszystkim tym, którym kultura woj. śląskiego jest bliska - dodał.

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik wyraził zadowolenie, że projekt zakłada intensywną współpracę instytucji kultury z regionu i że Digitarium będzie gromadziło i udostępniało mieszkańcom dzieła ze wszystkich dziedzin kultury i sztuki.

- Daje nam to możliwość digitalizacji i udostępnienia zbiorów, które do tej pory były niedostępne. Są wśród nich np. zbiory muzyczne, nutowe, niezwykle ciekawe, ale nawet do końca niezinwentaryzowane - wskazał Mercik.

W efekcie prac powstaną 153 TB danych, a internautom zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC), która została utworzona w 2006 r. na mocy porozumienia pomiędzy BŚ a Uniwersytetem Śląskim. Dziś ŚBC gromadzi dane ponad 60 instytucji, m.in. bibliotek, uczelni i muzeów. ŚBC ma w swoich zasobach ok. 300 tys. obiektów; każdego dnia odwiedza ja średnio tysiąc osób.

Jak przypomniała wicedyrektor BŚ Agnieszka Dec-Michalska, książnica w ostatnich latach realizowała też inne projekty cyfrowe, jak Społeczna Pracownia Digitalizacji czy Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, która zawiera 27 tys. publikacji.

Remigiusz Lis z BŚ wskazał, że zwieńczeniem Digitarium będzie utworzenie tzw. agregatora - regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: ŚBC, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, Bibliografii regionalnej oraz katalogu Biblioteki Śląskiej. "Będzie to coś w rodzaju regionalnego minigoogla" - powiedział Lis.

Projekt Śląskiego Digiarium uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki unijne pokryją w 85 proc. tę inwestycję, której całkowita wartość to 37,8 mln zł. Rozpoczęcie realizacji Digatrium zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Krzysztof Konopka
Kurier PAP
16 grudnia 2017

Książka tygodnia

Opowieści
Wydawnictwo MG
Fiodor Dostojewski

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...