Przygotowania do Międzynarodowego Dnia Teatru

zaproszenie do udziału w obchodach

W przyszłym roku zapowiada się czwarta już edycja Międzynarodowego Dnia Teatru, który w Łodzi i regionie przebiegać będzie pod hasłem "Dotknij Teatru".

Swój akces do wydarzenia mogą zgłaszać zespoły teatralne, teatry instytucjonalne i prywatne, a także stowarzyszenia, artyści działający niezależnie oraz wszyscy chętni.

Wymyśl, a oni zapłacą

Jak czytamy na stronie koordynatora akcji, Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi, warunkiem przystąpienia do akcji "Dotknij Teatru" jest ideologicznie i organizacyjnie zaprojektowanie wydarzenia artystycznego, edukacyjnego lub terapeutycznego zgodnie z założeniami regulaminowymi i programowymi akcji.

Spośród nadesłanych projektów Rada Programowa wybierze wydarzenia, którym zapewnione zostanie finansowanie całkowite, częściowe, a także te, którym gwarantuje promocję. Decyzje Rady poznamy podczas spotkania organizacyjnego, które zaplanowane jest na koniec września 2012 r.

Za rok - "Odkrycia"

Czwarta, przyszłoroczna edycja "Dotknij Teatru" będzie realizowana pod hasłem "Odkrycia". Jej priorytetem będzie prezentowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, które mają w sobie potencjał odkrywczości, będą efektem oryginalnych i, co najważniejsze, wartościowych poszukiwań w dziedzinie teatru. Owe "odkrycia" mogą dotyczyć zatem zarówno sposobu wykorzystywania tworzyw teatru, propagowania wiedzy o nim, odkrywać dla teatru nowe grupy odbiorcze czy po prostu stwarzać im nową możliwość uczestnictwa w procesie twórczym. Zgłoszenia do 17 września 2012 r. należy dostarczyć na adres cet@nowy.pl, lub w wersji papierowej na adres sekretariatu Teatru Nowego (ul. Zachodnia 93, Łódź 90-402).

Na początku była... Grupa

Akcja "Dotknij Teatru" został zainicjowany przez łódzkich artystów i animatorów kultury w 2010 r. Zrodziła się z pomysłu Grupy Inicjatywnej, a jej liderem i koordynatorem był Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi. Była to i jest nadal inicjatywa pionierska w skali kraju. W 2012 r. akcja wyszła poza Łódź i objęła część województw: Śląskiego, Wielkopolskiego i Mazowieckiego.

Łukasz Kaczyński
Polska Dziennik Łodzki
25 lipca 2012

Książka tygodnia

Sześć opowieści o tym, jak godnie przeżyć życie
Agencja Dramatu i Teatru "Adit"
Tomasz Kaczorowski

Trailer tygodnia