Przyjrzeć się tematom, figurom, praktykom i emocjom

Nie/obecne – hasło tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier

Nie/obecne – hasło tegorocznej edycji Festiwalu Prapremier każe pytać o intelektualne i krytyczne wyzwania stojące przed nowoczesnym teatrem. Dlatego w trzydziestą rocznicę zmiany ustroju, chcielibyśmy poprzez medium teatru przyjrzeć się tematom, figurom, praktykom i emocjom, które są nieobecne lub słabo obecne w demokratycznej przestrzeni publicznej.

Interesują nas także głosy tych grup, które po latach marginalnej obecności w życiu publicznym i dyskursie medialnym, w ostatnim czasie za sprawą przemian świadomości społecznej i dzięki sile własnej politycznej aktywności, zaczęły być mocno słyszalne. Jedne z najbardziej wyrazistych przykładów takich działań to sejmowy protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz paraliżujący polskie szkoły strajk nauczycieli. Celem obu protestów była walka o godne warunki życia.

Ważnym punktem odniesienia dla współczesnego teatru jest także trwający kryzys konstytucyjny oraz podejmowane przez polityków próby podważenia autorytetu sądów i niezależności sędziów, jak również obywatelska niezgoda na tego typu działania. A jednocześnie mamy wrażenie, że wszystkie te tematy, które w ostatnim czasie uobecniły się w dyskursie publicznym, równie szybko ponownie stały się nieobecne. Zniknęły, kiedy tylko przetoczyły się fale protestów albo kiedy przysłonił je nowy, ważny problem.

Chcemy pytać o to, co zmieniło się w przestrzeni publicznej po wyczerpaniu się energii wielkich manifestacji, a także o to, czy teatr może pomóc we wzmacnianiu wyrazistości głosów oburzenia oraz, czy jest w stanie stworzyć przestrzeń, w której zostaną one na serio wysłuchane i przedyskutowane.

Pragniemy przez to sprawdzić, czy teatr jest gotowy włączyć się w budowanie struktur demokratycznego społeczeństwa i czy potrafi stawać się instytucją prawdziwie publiczną, a więc forum ścierania się różnorodnych racji, poglądów, potrzeb i ich interpretacji, ale także miejscem jednoczenia się różnych grup w celu sprawdzenia swojej liczebności i siły.

Aleksandra Rzęska
Materiał organizatora
13 września 2019

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia