Przystanek poezja

Spotkanie z poezją Osipa Mandelsztama

27 stycznia Teatr Żydowski zaprasza na spotkanie z poezją Osipa Mandelsztama. Wystąpią: Piotr Sierecki, Monika Soszka, Ernestyna Winnicka.

PRZYSTANEK POEZJA - wieczory poświęcone tuzom żydowskiego pióra, ale także współczesnym poetom tworzącym w jidysz. Aktorzy Teatru Żydowskiego przybliżą życie i twórczość autorów tworzących w języku jidysz. Niepowtarzalna atmosfera Małej Sceny - Mamele pozwoli widzom nie tylko na zapoznanie się twórczością żydowskich poetów, ale także na bliskie spotkanie z aktorami i rozmowę o literaturze.

Osip Mandelsztam - jeden z głównych przedstawicieli akmeizmu, stawiany na piedestale największych poetów rosyjskich XX wieku obok Borysa Pasternaka i Anny Achmatowej. Urodził się w 1891 r. w Warszawie, zmarł w 1938 r. w łagrze pod Władywostokiem jako ofiara wielkiego terroru w ZSRR. W jego poezji pojawiały się wątki judaistyczne, choć sam nie był praktykującym żydem. Pisane przez niego w latach 30-tych wiersze nie mogły już zostać wydane ze względu na wszechobecny stalinowski terror. Dużą część utworów napisanych pod koniec życia poety przechowała i uchroniła przed zapomnieniem jego żona, Nadieżda Mandelsztam. Początek światowej sławy Osipa rozpoczął się dopiero w latach siedemdziesiątych XX w., za sprawą wdowy, opisującej w swojej książce „Nadzieja w beznadziei" los swego zmarłego męża.

WSTĘP WOLNY
Rezerwacja miejsc: (22) 850 64 50 lub 51
Data: wtorek 21 stycznia 2015 r. g. 19:00
Miejsce: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, Plac Grzybowski 12/16
Oficjalna strona: http://www.teatr-zydowski.art.pl/wydarzenia/przystanek-poezja-osip-mandelsztam

(-)
Materiał Teatru
10 stycznia 2015

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia