Radość oglądania

Wrocławski Teatr Lalek

Wrocławski Teatr Lalek zaprasza młodych Teatromanów do udział w projekcie edukacyjnym Radość oglądania, który przygotuje ich do aktywnego i świadomego uczestniczenia w 2.Przeglądzie Nowego Teatru dla Dzieci.

W trakcie Przeglądu, od 1 do 8 czerwca 2014 roku, przygotujemy dla uczestników projektu Radość oglądania specjalny program, w ramach którego będą mogli bezpłatnie obejrzeć spektakle, uczestniczyć w warsztatach oraz dyskusjach.

Wyłoniona grupa dzieci i młodzieży weźmie udział w cyklu comiesięcznych, bezpłatnych warsztatów, które pozwolą im lepiej poznać teatr, a w szczególności Wrocławski Teatr Lalek.

Celem projektu jest także uwrażliwienie młodego widza na krytyczny odbiór sztuki, stworzenie możliwości dialogu widza z twórcą oraz oswojenie przestrzeni teatru i stworzenie z niego miejsca chętnie odwiedzanego.

Projekt obejmuje cykl comiesięcznych spotkań, w ramach dwóch grup warsztatowych:
I dziecięca (uczniowie 2-4 klasy szkoły podstawowej)
II młodzieżowa (uczniowie gimnazjum)

Warsztaty poprowadzi pedagog teatru Justyna Czarnota.

Chętnych do uczestnictwa w projekcie prosimy o przygotowanie pracy pod tytułem MÓJ WROCŁAWSKI TEATR LALEK
(forma dowolna: plastyczna, tekstowa lub inna) na adres:
Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50 -051 Wrocław
lub na maila widownia@teatrlalek.wroclaw.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 71 335 49 11/12, widownia@teatrlalek.wroclaw.pl.

Termin nadsyłania prac do 17/01/2014 // 15.00
decyduje data wpłynięcia pracy do Teatru

Praca powinna być opisana:
imię i nazwisko dziecka
wiek
imię i nazwisko opiekuna
nr tel. kontaktowego opiekuna

(-)
Materiał Teatru
13 stycznia 2014

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia