Rękopis "Pana Tadeusza"

Wpisano go na listę Pamięci Świata UNESCO

Konstytucja 3 maja 1791 r., Złoty kodeks gnieźnieński z II poł. XI w., Kronika Galla Anonima z XII w., rękopis "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza - na liście Pamięci Świata UNESCO.

Na liście Pamięci Świata UNESCO znalazły się także dokument lokacyjny miasta Krakowa z 1257 roku, kazania świętokrzyskie z II poł. XIII oraz Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona w sprawie Polski i jej niepodległości. Polska lista programu UNESCO Pamięć Świata będzie w przyszłości rozszerzana.

- Zaangażowanie na forum UNESCO i innych organizacji wielostronnych zajmuje ważne miejsce w polityce zagranicznej Polski i w polskiej działalności dyplomatycznej - powiedziała wiceminister Henryka Mościcka-Dendys podczas ceremonii inaugurującej polską listę programu Pamięć Świata UNESCO. Wiceszefowa polskiej dyplomacji podkreśliła rolę programów w zakresie edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji społecznej w wyrównywaniu szans rozwojowych wszystkich części świata, a także programów wspierających dialog międzynarodowy.

Utworzenie polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata to kolejny krok do zwiększenia świadomości historycznej społeczeństwa i umocnienia tożsamości narodowej. - Od początku istnienia programu MSZ wspierało działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwów Państwowych oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO na rzecz rozwoju tego programu - przypomniała wiceminister Mościcka-Dendys. Resort dyplomacji aktywnie włączał się w pomoc przy organizacji spotkań dotyczących zaleceń w zakresie ochrony i dostępu do dziedzictwa komunikacyjnego, które miały miejsce w ostatnich latach w Polsce. - W wymiarze zewnętrznym dostęp do wiedzy o dziedzictwie historyczno-kulturowym społeczeństw bez wątpienia przyczyni się do ułatwienia dialogu między nimi -oceniła także wiceszefowa MSZ.

Okolicznościową ekspozycję polskiej listy Pamięci Świata, wzbogaconą o faksymilia dokumentów, będzie można oglądać 18 i 19 października w Pałacu Prezydenckim. Uroczystość inaugurująca polską listę programu Pamięć Świata UNESCO odbyła się 17 października br. w Pałacu Prezydenckim pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

(-)
(PAP)
18 października 2014
Portrety
Adam Mickiewicz

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia