Rekordowa frekwencja

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Teatr Nowy podsumował sprzedaż biletów w 2011 roku. W niedzielę na spektaklu "Pastorałki" był pięćdziesięciotysięczny widz

Kierownictwo Teatru Nowego w Łodzi podkreśla, że od lat nie notowano tak wysokiej frekwencji. Z porównania z rokiem 2009 wynika, że sprzedano o 125 procent więcej biletów.

Teatr Nowy, działający obecnie pod dyrekcją Zdzisława Jaskuły, ma na koncie wiele przejść oraz zawirowań, więc szczególnie podkreśla fakt, który zapowiada powrót widowni do tej historycznej sceny owianej tradycją i legendą założyciela, a obecnie patrona - Kazimierza Dejmka.

Renata Sas
Express Ilustrowany
20 grudnia 2011

Książka tygodnia

Trailer tygodnia