Rekrutacja na reżyserię i technologię teatru lalek

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

Ruszyły dwie rekrutacje na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza. Do 6 września w systemie IRK mogą się rejestrować kandydaci i kandydatki na reżyserię, a do 8 września – po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy w Polsce – zainteresowani studiami: technologia teatru lalek.

Tradycyjnie jesienią na WSL w Białymstoku trwa nabór oraz egzaminy na reżyserię teatru lalek.

Kandydaci oraz kandydatki na studia na tym kierunku w pierwszej kolejności muszą się zarejestrować w systemie IRK, a następnie przygotować się do dość wymagających egzaminów (odbędą się w dniach 17-19 września 2018): trzyetapowych, obejmujących eliminacje wstępne (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona), egzamin konkursowy (testy na wyobraźnię plastyczną, ciągłość narracji, próba z aktorami, kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek oraz etiuda z przedmiotem) oraz egzamin teoretyczny.

Do 8 września do północy trwa z kolei rejestracja kandydatów i kandydatek na pierwsze w Polsce studia w zakresie „technologia teatru lalek". To studia praktyczne, pierwszego stopnia, przygotowujące przyszłych scenografów, konstruktorów lalek, kostiumologów specjalizujących się w teatrze lalek. Po raz pierwszy w naszym kraju takie studia powstały przy szkole teatralnej, nie zaś ASP. Zainteresowani zobowiązani są do przygotowania „teczki", czyli wyboru prac chrakteryzujących umiejętności kandydatów. Od przeglądu tych prac rozpoczniesię egzamin (w dniach 19-21 września).

W drugim etapie, konkursowym, weryfikowane będą predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek, czyli m.in. gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji, umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie, wrażliwość na słowo i muzykę, na kształty i kolory, umiejętność nawiązywania kontaktu, gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych oraz artystycznych.

Trzeci etap to egzamin teoretyczny, potwierdzający wiedzę o sztuce, teatrze oraz orientację w bieżącym życiu kulturalnym.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Sztuki Lalkarskiej:
reżyseria: http://bit.do/rezyseria
technologia teatru lalek: http://bit.do/techteatrulalek

Anna Lach
Akademia Teatralna w Białymstoku
13 sierpnia 2018

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia