Remont zagrożony z powodu drożyzny

Dodatkowe pieniądze na Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

1.188.007 zł - taką kwotę dofinansowania otrzyma Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Środki zostaną przeznaczone na remont i przebudowę widowni dużej sceny wraz z balkonem.

- Zadanie pozwoli przystosować tę przestrzeń teatru do współczesnych standardów oraz wymogów artystycznych i technicznych oraz należytego poziomu pod względem sprawności i efektywności funkcjonowania instytucji – mówi dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu Danuta Marosz.

Całe zadanie łącznie kosztować będzie ponad 3,5 mln zł i zostało podzielone na etapy.

Remont Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zagrożony z powodu drożyzny

W I etapie przebudowano balkon Dużej Sceny, na co środki przekazał minister kultury w programie „Infrastruktura kultury" (300 tys. zł). Resztę dołożyli samorząd województwa dolnośląskiego i sam teatr (ponad 900 tys. zł).

Na rok 2022 planowana jest realizacja końcowego etap inwestycji. Sprowadza się on do wykonania kompletnej modernizacji widowni Dużej Sceny (ponad 160 miejsc) w okresie od lipca do listopada. W całości finansowany jest z funduszy i budżetu województwa dolnośląskiego.

- Na przełomie kwietnia i maja teatr okazał się bezradny wobec gwałtownie rosnących cen i faktycznych potrzeb na przeprowadzenie planowanej modernizacji w kontekście lawinowego wzrostu cen na rynku robót budowlanych. Fundusze na 2022 rok, przyznane i posiadane w budżecie teatru, okazały się dużo niewystarczające, skutkiem czego wszystkie plany inwestycyjne stanęły pod znakiem zapytania. Teatr poprosił swego organizatora - urząd marszałkowski we Wrocławiu - o pomoc w rozwiązaniu tego nader istotnego problemu - wyjaśnia Danuta Marosz. - Cieszymy się ogromnie, że udało się i dzięki dodatkowym środkom finansowym, przyznanym przez samorząd województwa, będziemy kontynuować przebudowę widowni Dużej Sceny. Modernizacja ta kosztować będzie ponad 2,3 mln zł.

Ostatni etap prac, który zaplanowano do listopada tego roku, zakończy proces modernizacji wszystkich obiektów teatralnych i obejmować będzie takie prace jak kompletne usunięcie i demontaż starej podłogi, rozbiórka konstrukcji nośnej podłogi, montaż nowej podłogi, zwiększenie nachylenia widowni, zakup i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego, ewakuacyjnego, zakup i montaż foteli teatralnych z wykonaniem nowych mocowań rzędowych, przebudowa wejść na widownię, ułożenie wykładziny, badania akustyczne oraz roboty wykończeniowe.

Jak tłumaczy dyrektor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, modernizacja podniesie komfort oglądania spektakli, dopasuje standard techniczny do współczesnych potrzeb, umożliwi szybki i bezpieczny demontaż urządzeń scenicznych oraz dowolne ich konfigurowanie w zależności od artystycznych wymogów i wizji realizatorów spektakli i innych wydarzeń.
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu ostatni raz był remontowany 20 lat temu

Warto zauważyć, że budynki działającego od 1964 roku, czyli 58-letniego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, były adaptowane do potrzeb instytucji kultury w latach 60. ubiegłego wieku z zastosowaniem dostępnych w tamtym okresie technologii i materiałów.

- Modernizacja obiektów, przeprowadzona w latach 2007 – 2011 ze środków RPO, z uwagi na ograniczone zasoby finansowe musiała pominąć całkowicie przestrzeń widowni i balkonu Dużej Sceny, skupiając się na potrzebach najpilniejszych lub wymagających natychmiastowego działania – mówi Danuta Marosz. - Ponad 20 lat temu stare klepki podłogowe na widowni zostały przeszlifowane i pomalowane, a fotele teatralne zyskały nową tapicerkę, zakupioną ze składek bywalców teatralnych oraz gminy Wałbrzych. Ich konstrukcja pozostała jednak bez zmian i jest wybitnie przestarzała, ponieważ pochodzi z 1964 roku. Wszystkie klepki podłogowe na widowni – co potwierdziły „odkrywki" – powinny zostać jak najszybciej zdemontowane, a belki i cała zawilgocona, zmurszała konstrukcja podłogowa wymienione na nowe. Brak „przewyżki" ostatnich rzędów widowni powodował, iż widzowie z końca sali nie widzieli akcji scenicznej, a ewentualne wyjście w czasie spektaklu wiązało się z brakiem dyskrecji poprzez skrzypienie klepek.

Wiktoria Blicharz-Janicka
Gazeta Wyborcza Wałbrzych
29 lipca 2022

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...