Remonty i modernizacje w Wielkim

projekt: poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie

Zakończono kolejny etap realizacji projektu "Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie".

Celem realizacji Projektu jest zakończenie prac nad wyglądem zewnętrznym gmachu oraz poprawienie komfortu widzów i artystów pracujących w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

Istotnym elementem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia technicznego - oświetlenia i systemu nagłośnienia. Dzięki nim możliwa będzie realizacja imponujących wizualnie i dźwiękowo spektakli, a poziom techniczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej zbliży się do najlepszych teatrów operowych na świecie.

Do końca trzeciego kwartału 2013 roku zrealizowano główne zadania Projektu związane z pracami budowlanymi, które możliwe były do przeprowadzenia w czasie przerwy w sezonie artystycznym. Aktualnie możemy pochwalić się zakończeniem następujących zadań:

- remont elewacji - ostatni etap od ulicy Wierzbowej, dzięki czemu gmach uzyskał jednolity, uporządkowany wygląd zewnętrzny,

- zakup urządzeń i zainstalowanie systemu do przesyłu obrazu ze Sceny Głównej do foyer i pomieszczeń recepcyjnych,

- remont widowni Sceny Głównej - ściany, sufity i podłoga,

- remont korytarzy - wymieniono wykładziny PCV w ciągach komunikacyjnych,

- usunięcie płytek alpex z pomieszczeń biurowych i technicznych,

- remont podłogi Sceny Głównej (II etap),

- modernizacja podłogi Małej Malarni.

Kontynuowano także pracę nad budową nowego portalu internetowego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz wybrano, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu graficznego, autora lay-outu strony internetowej.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe; w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym.

(-)
Materiał Teatru
22 listopada 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia