Rok Rekordów

2012 w kulturze

Rok 2012 r. to przede wszystkim najwyższy w historii, rekordowy budżet. Łączne środki w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku wyniosły 3,5 mld zł. To aż o 656 mln więcej niż w roku 2011. Przy zachowaniu obecnej dynamiki wzrostu nakładów na kulturę, postulowany 1% budżetu na kulturę zostanie osiągnięty już w 2015 r.

Inwestycje

Największe prowadzone przez MKiDN inwestycje finansowane są ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania projektów z tego źródła przekroczyła już kwotę 2 mld zł, a wartość wszystkich realizowanych inwestycji to ponad 3,96 mld zł.

W tym roku Ministerstwo Kultury prowadzi 200 inwestycji o wartości 800 mln zł. Podpisano umowy o dofinansowaniu: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Projekty budowy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i siedziby NOSPR w Katowicach uzyskały akceptację Komisji Europejskiej. Pod siedzibę NOSPR wmurowano kamień węgielny.

W 2012 r. zakończono realizację 14 projektów dotowanych w ramach POIiŚ: Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku (26.04), Opery Leśnej w Sopocie (28.07), Filharmonii Świętokrzyskiej (18.01), Filharmonii Opolskiej (07.09), Teatru Starego w Lublinie (11.03), Teatru Witkacego w Zakopanem (08.12), Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (14.12), Parku w Wilanowie (12.11), Warszawskich Piwnic Staromiejskich (27.04), ASP we Wrocławiu (01.10), Szkół Muzycznych w Białymstoku (04.06) i Suwałkach, Szkoły Plastycznej w Częstochowie (19.04).  Największy z zakończonych projektów  to Opera i Filharmonia Podlaska otwarta 28 września. Jest to drugi z pięciu „dużych" projektów realizowanych z funduszy europejskich dofinansowany kwotą ponad 100 mln zł w ramach POIiŚ.

W 2012 r. przeprowadzony został nowy nabór do POIiŚ. Dotację w wysokości 176,5 mln zł przyznano 13 nowym projektów. 10 z nich dotyczy infrastruktury szkolnictwa artystycznego, a 3- rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się: szkoły muzyczne w Gdyni, Zbąszyniu, Łodzi, Białymstoku, Warszawie, Krakowie, Elblągu; Szkoła Plastyczna w Częstochowie, Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu, ASP w Krakowie, Teatr Muzyczny i Filharmonia w Lublinie, Muzeum "Manggha" w Krakowie, opolskiego Teatr Lalki i Aktora. Decyzję o dofinansowaniu otrzymał również projekt z listy kluczowej dotyczący budowy siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Oprócz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środki europejskie na inwestycje pochodzą także z Mechanizmu Finansowego EOG. W 2012 r. rozpoczął się nowy okres wdrażania środków z tego żródła. Jeden z jego 2 programów umożliwiających dofinansowanie projektów z zakresu kultury, dotyczy projektów inwestycyjnych: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, na którego realizację przeznaczono 60 mln €

Wydatki na infrastrukturę instytucji kultury pochodzą także ze środków budżetowych MKiDN. Najważniejsze z nich, zrealizowane w 2012 r. to:

Muzeum Narodowe w Warszawie ponownie otwarte 17.05- Projekt sfinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na ten cel przekazało 15 mln złKino Iluzjon FN w Warszawie, otwarte 12.11- w 2008 roku budynek zakupiony przez FN ze środków MKiDN za ok. 18 mln zł brutto.  Jego modernizacja trwał od maja 2011 r. sfinansowana została przez MKiDN kwotą prawie 15 mln zł. Dodatkowo z budżetu resortu zagwarantowano 4,6 mln zł

Szkolnictwo

MKiDN nadzoruje 366 publicznych  i 309 niepublicznych szkół i placówek artystycznych oraz 19 uczelni artystycznych. Liczba uczniów i studentów stale rośnie. W 2012 r. jest 84 287 uczniów i 16 219 studentów.

Zauważalne jest ogromne zainteresowanie studiami na kierunkach artystycznych- o przyjęcie na niektóre kierunki ubiega się ponad 20 kandydatów na miejsce. O jakości kształcenia na naszych uczelniach świadczy również obecność zagranicznych studentów - cudzoziemcy stanowią 3% ogółu studentów ( dla porównania w polskim szkolnictwie uniwersyteckim -  niecały 1% studentów). Budżety uczelni artystycznych w stosunku do roku 2007 wzrosły o 122 mln zł w 2012 r. Dzięki większym nakładom finansowym, nieprzerwanie wzbogacana jest ich oferta edukacyjna.

W szkołach artystycznych I stopnia od 1 września na zasadzie pilotażu wpowadzane są propozycje zmian w ramowych planach nauczania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyni starania, aby edukacja kulturalna w jak najszerszym zakresie objęła także szkolnictwo powszechne. Zainicjowana przez niego reforma programowa przywróci do szkół lekcji muzyki i plastyki w większym wymiarze godzinowym. W roku szkolnym 2011/2012 zakończył się I etap reformy programowej, który objął swoim zakresem pierwsze klasy szkół podstawowych. Rok szkolny 2012/2013 to następny etap reformy, podczas którego podstawa programowa z rozszerzonym programem nauczania muzyki i plastyki objęła klasy IV.

30 stycznia zainaugurowano Muzykoteke Szkolną- jest to pierwszy e-podręcznik do nauki muzyki, dostępny w sieci. Ta innowacyjna platforma edukacyjna do nauki muzyki, przekazuje wiedzę w postaci multimedialnej. To jednocześnie pierwsze w Europie tak wszechstronne narzędzie, które pomoże odkryć świat dźwięków w niestandardowy sposób.

Kampania społeczna „Muzykotersi" promująca serwis Muzykoteka Szkolna zwyciężyła w Ogólnopolskim Konkursie Reklamy Kreatura 2012 w kategorii reklama społeczna. Przekaz kampanii oparty został na swobodnej zachęcie, by sięgać po muzykę klasyczną i być z tego dumnym.

Upowszechnianie zasobów dziedzictwa narodowego i zwiększanie uczestnictwa w kulturze

Ważnym elementem ochrony dziedzictwa jest digitalizacja zbiorów. Procesem digitalizacji w Polsce zajmują się cztery wyznaczone przez ministra Centra Kompetencji: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Audiowizualny.

Trwa już drugi rok realizacji priorytetu „Digitalizacja", będącego częścią Programu Wieloletniego Kultura +. W jego ramach zdigitalizowano już ponad 10 mln stron dokumentów tekstowych, ponad 600 tys. fotografii, ponad 2 tys. nagrań dźwiękowych i ponad 300 filmów. Także największe polskie muzea udostępniły w Internecie część swoich zasobów (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach) . Dostępne są tysiące cyfrowych reprodukcji dzieł sztuki. Rośnie także liczba książek, które można przeczytać w Internecie. Największa polska biblioteka internetowa Polona liczy już 40 tys. tytułów.

21 marca otwarto serwis Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej, który prezentuje działania Filmoteki w domenie cyfrowej. W serwisie prezentowane są fragmenty powojennych filmów fabularnych, filmy przedwojenne, materiały filmowe z Polskiej Kroniki Filmowej, kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej i animacje.

W 2012 r. zrealizowano drugi nabór do priorytetu Digitalizacja WPR KULTURA+. Wybrano 40 Projektów, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę przekraczającą 18 mln zł. Wśród dofinansowanych instytucji filmowych znalazły się: Filmoteka Narodowa, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studia Filmowe: TOR, Zebra i KADR. Instytucje te zdigitalizują m.in. filmy : „Bez końca" Krzysztofa Kieślowskiego, „Dreszcze" Wojciecha Marczewskiego , „Struktura kryształu" Krzysztofa Zanussiego, „Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy, „Potem nastąpi cisza" Janusza Morgensterna, „Śmierć prezydenta" Jerzego Kawalerowicza oraz „Aktorzy prowincjonalni" Agnieszki Holland.

W ramach upowszechniania w Internecie zasobów dziedzictwa, 16 grudnia udostępniona została spuścizna Janusza Korczaka. Umożliwiła to - powstała z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Otwarta Licencja Edukacyjna (OLE). To nowa instytucja prawna, która umożliwia otwarty i nieskrępowany dostęp - w celach edukacyjnych i naukowych - do objętych nią utworów literackich.

Aby umożliwiać dostęp do kultury, MKiDN zainicjowało po raz pierwszy akcję „Darmowy listopad" w rezydencjach królewskich. Wolny wstęp do Zamku Królewskiego w Warszawie, na Wawel oraz do Łazienek Królewskich i Pałacu w Wilanowie przyciągnął  265 tys. zwiedzających. To  3,5 razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taki sam cel miała przeprowadzana przez MKiDN po raz drugi  inicjatywa „60+kultura", która umożliwiła seniorom w całym kraju bezpłatnie lub za symboliczną opłatą korzystanie z oferty instytucji kulturalnych w pierwszy weekend jesieni.

Projekty międzynarodowe

2012 r. to czas zintensyfikowania działań kulturalnych o zasięgu międzynarodowym. Resort kultury podpisał 2 umowy o koprodukcji filmowej z Francją i Indiami. Mają one na celu ożywienie współpracy w tej dziedzinie z oboma państwami. Zasięg umowy z Indiami jest szerszy, bo obejmuje również inne produkcje audiowizualne- zwłaszcza telewizyjne. Na mocy tej umowy powstanie produkowany wspólnie film dokumentalny pod roboczym tytułem „Litte Poland of Kathiawar".

Projekty kulturalne za wschodnią granicą to przede wszystkim:
otwarcie i poświęcenie Polskiego Cmentarza Wojennego (czwartego Cmentarza Katyńskiego) w Kijowie-Bykowni 21 września. Koszt prac związanych z budową Cmentarza to ok. 8 milionów złotych. Środki na ten cel MKiDN przekazało Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa;Rozstrzygnięcie konkursu na pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod SmoleńskiemOdsłonięcie 20 września pomnika Juliusza Słowackiego w Kijowiewspólna realizacja projektów w sferze badań, staży i wyjazdów studyjnych, organizacji i udziału w seminariach, konferencjach, wystawach muzealniczych oraz publikacji wydawnictw na mocy porozumienia z 23 lutego o współpracy pomiędzy Państwowym Muzeum Ermitaż a Muzeum Zamek Królewski, Muzeum Łazienki Królewskie i Instytutem Adama Mickiewicza;zakończenie II etapu międzynarodowego projektu badawczego „Ostbalticum". Głównym założeniem projektu realizowanego od 2008 r. przez MKiDN, jest odtworzenie zniszczonych i rozproszonych w wyniku II wojny światowej archeologicznych zbiorów muzealnych z terenu południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku.

Ministerstwo Kultury zorganizowało także debatę „Białoruś i Europa: kultura bez granic – okrągły stół z artystami białoruskimi" w Brukseli. Okrągły stół umożliwił białoruskim artystom zaprezentowanie własnych dokonań oraz przedstawienie  kondycji, w jakiej obecnie znajduje się szeroko rozumiana białoruska kultura.

Żywo zainteresowane polską kulturą są kraje azjatyckie- Chiny i Korea. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało 26 kwietnia Protokół o współpracy kulturalnej na lata 2012 z Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej. Protokół zawiera deklaracje obu stron – m.in. do popierania bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury i stowarzyszeniami twórców, organizacji sezonów kulturalnych i tygodni filmowych oraz staże i wizyty studyjne dla specjalistów. Na projektach w Korei natomiast, koncentrował się w tym roku Projekt Azja prowadzony przez podlegający MKiDN Instytut Adama Mickiewicza. Multidyscyplinarny program obejmował 60 wydarzeń i prezentował m.in. polskie kino, jazz, teatr, taniec, muzykę poważną  oraz design. Wzięło w nim udział ponad 100 artystów. Polskie projekty  prezentowane w Seulu,  Busan i na wyspie Jara zobaczyło blisko 70 tys. widzów.

Kolejnym, niezwykle ważnym dla ochrony polskiego dziedzictwa wydarzeniem jest podpisana- 30 marca- umowa o grobach poległych lub zmarłych wskutek wojen między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Włoskiej. Umowa reguluje zagadnienia związane z utrzymaniem i opieką nad wojennymi cmentarzami Polskimi we Włoszech i włoskimi w Polsce.

Odzyskane i pozyskane dobra kultury

2012 r. to kolejne sukcesy resortu kultury na polu odzyskiwania zaginionych dzieł sztuki. W bazie danych prowadzonej przez Ministerstwo zarejestrowanych jest obecnie ok. 60 tys. obiektów. Dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 r:

Odzyskano z USA obraz Witolda Wojtkiewicza „Orszak"Odzyskany z Niemiec obraz „Murzynka" Anny Bilińskiej- Bohdanowiczowej został przekazany do MNWOdzyskano z USA obraz Józefa Brandta „Czaty" i przekazano do MNWOdzyskano z Niemiec obraz szkoły flamandzkiej „Szewc" i przekazano do zbiorów Muzeum w WilanowieOdzyskano z Niemiec XVII-wieczną monstrancję z kościoła w SadłowieZakończono renowację odzyskanego w 2010 r. obrazu Aleksandra Gierymskiego „Pomarańczarka"

Obecnie MKiDN prowadzi starania o zwrot 28 obiektów (Rosja-18 obiektów, Niemcy–1 obiekt , USA–4 obiekty, USA/Rosja–1 obiekt, USA/Włochy–1 obiekt, USA/Wielka Brytania–2 obiekty, Polska–1 obiekt). W ostatnim czasie przygotowano również kolejne 7 wniosków restytucyjnych do Rosji.

MKiDN dokłada wszelkich starań, aby wiedza o utraconych dziełach była popularyzowana jak najszerzej. Temu celowi służy projekt Ministerstwa „Muzeum Utracone" w formie wirtualnej wystawy, który w 2012 r. miał już trzecią edycję podczas Nocy Muzeów w Warszawie.

Duże sukcesy odniosły również działania MKiDN dotyczące pozyskiwania dzieł. 8 listopada do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, trafiły trzy bezcenne manuskrypty kompozytora zakupione przez MKiDN w ostatnich latach. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa w wysokości 426 tys. zł, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło z depozytów pięć dzieł malarstwa europejskiego z kolekcji rodziny Tarnowskich z Dzikowa. Nastąpiło również przekazanie do zbiorów Biblioteki Narodowej archiwum Agnieszki Osieckiej oraz archiwum i księgozbioru Czesława Miłosza. Oba cenne zbiory zostaną opracowane i wkrótce udostępnione publiczności.

Najważniejsze wydarzenia w kulturze

Wystawa prac Aliny Szapocznikow w Muzeum of Modern Art. w Nowym Jorku „Sculpture Undone, 1955-1972" przygotowana przy współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To pierwsza tak wielka prezentacja twórczości polskiego artysty w tym muzeum. To także pierwsza tak znacząca współpraca MoMA z polskim muzeum.

Wspólny koncert w Barbican Hall Krzysztofa Pendereckiego i Jonny'ego Greenwooda z Radiohead, przygotowany z okazji Polskiej Prezydencji, który miał premierę podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu

Polska Arts in Edinburgh 2012- Tegoroczna prezentacja polskiej kultury była największą w Edynburgu, odbyła się w ramach 4 festiwali i obejmowała ponad 180 wydarzeń promowanych podczas 5 tygodni: koncerty muzyki poważnej, jazzowej i aktualnej, spektakle teatralne, performance, taniec współczesny, pokazy filmowe, spotkania, wystawy, instalacje.

Wystawa w Pawilonie Polskim "Making The Walls Quake as if They Were Dilating with the Secret Knowledge of Great Powers" projektu artystki Katarzyny Krakowiak otrzymała specjalne wyróżnienie na 13. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji - Common Ground.

Artur Żmijewski kuratorem 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie

Opery „Lulu" w Brukseli oraz „Poppea i Neron" w Madrycie w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego

Premiera przedstawienia "Król Roger" w reżyserii Michała Znanieckiego w operze  ABAO-OLBE w Bilbao

Kontrakt fonograficzny Piotra Beczały z Deutsche Grammophon. Pierwszy krążek nagrany przez polskiego tenora dla niemieckiej wytwórni będzie hołdem dla zmarłego przed 65 laty Richarda Taubera. Album ma się ukazać w maju 2013 roku w nowym cyklu Deutsche Grammophon "150 lat operetki"

Jubileusz 150-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie, które po trwającej prawie rok modernizacji zostało 17 maja ponownie otwarte dla publiczności. Projekt sfinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na ten cel przekazało ok. 15 mln zł.

Prezentacja odrestaurowanej „Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki. Renowacja obrazu trwała ponad dwa lata. Podczas konserwacji zastosowano najnowszą aparaturę do badań w promieniach podczerwonych i rentgenowskich. Prace konserwatorskie sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel ponad 900 tys. zł.

Dwudziesta druga edycja Malta Festiwal Poznań. W tegorocznym programie Festiwalu znalazła się światowa premiera opery Slow Man w reżyserii Mai Kleczewskiej oraz cykl projektów poświęconych zagadnieniom związanym ze stykiem kultury krajów Azji i Europy

Międzynarodowy Festiwal Filmu i Muzyki Transatlantyk, który zgromadził legendarnych i nowych twórców, przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych i muzycznych, obfitował w setki pokazów, a liczne koncerty, pokazy światowego kina i muzyki.

8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa- w zagranicznych rozgłośniach to obok Warszawskiej Jesieni najbardziej znana impreza muzyczna w Polsce. Oprócz dzieł tytułowych bohaterów – Bacha, Chopina, Debussy'ego, Kilara- zaprezentowano utwory Beethovena, Brahmsa, Griega, Liszta, Mozarta, Paderewskiego, Ravela, Schumanna.

Festiwal muzyki dawnej "Misteria Paschalia"

Festiwal „Sacrum Profanum"

XVI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Polsko-ukraiński projekt stworzony w kontekście Mistrzostw Europy - „Europejski Stadion Kultury" . Ideą jest prezentacja Polski i Ukrainy w odniesieniu do ogromnego międzynarodowego przedsięwzięcia sportowego, którego byli gospodarzami. Poprzez kulturę, stanowiącą niezbędny element wyróżniający oba kraje na tle Europy, wzmocniony zostanie wizerunek obu krajów, pokazując ich innowacyjność, wyjątkowość i otwartość na współpracę.

Polska edycja międzynarodowej  wystawy „Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów" zawierającej zbiory zabytków malarstwa, rzeźby, grafiki i złotnictwa ze wszystkich ziem Europy Jagiellońskiej – od Litwy, Polski, Czech, Węgier, Niemiec po Chorwację, odbyła się w Warszawie. Podczas polskiej odsłony otwarte zostały dwie uzupełniające wystawy - w Muzeum Narodowym i w Zamku Królewskim. Wystawa współfinansowana została ze środków MKiDN kwotą 352 tys. zł.

Spektakl „Burza" Williama Shakespeare'a w reżyserii Mai Kleczewskiej w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
Spektakl „Aktor" Cypriana Kamila Norwida w reżyserii Michał Zadara w Teatrze Narodowym
Spektakl „Nieskończona historia" Artura Pałygi, w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie (zwycięzca 18. Konkursu na Wystawienie polskiej Sztuki Współczesnej)
Sztuka „Nietoperz" Kornela Mundruczó w Teatrze Rozmaitości
Spektakl muzyczny „Korczak" Chrisa Williamsa w reżyserii Roberto Skolmowskiego zaprezentowany podczas otwarcia Opery i Filharmonii Podlaskiej
Sztuka „Natan mędrzec" Gotholda Ephraima Lessinga w reżyserii Natalii Korczakowskiej w Teatrze Narodowym
Sztuka „Danuta W." w reżyserii Janusza Zaorskiego, z Krystyną Jandą w roli głównej w Teatrze Polonia
Powrót Jerzego Stuhra w „32 omdleniach" w Teatrze Polonia
Balet „Echa czasu" z choreografią Krzysztofa Pastora w Teatrze Wielkim Operze Narodowej
Wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą film „Róża" Wojciecha Smarzowskiego
Nagrodzona Srebrnymi Lwami na Gdynia Film Festival "Obława" Marcina Krzyształowicza
Film „Pokłosie" Władysława Pasikowskiego
Wystawa „Amen" Maurizio Cattelana w CSW Zamek Ujazdowski
Wystawa „Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1944" w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki
Ekspozycja dzieła Leonarda da Vinci Dama z gronostajem na Wawelu
Wystawa „Turner – malarz żywiołów" w Muzeum Narodowe w Krakowie
wystawa „Wywyższeni - od faraona do Lady Gagi" w Muzeum Narodowe w Warszawie
50 - lecie Muzeum Stutthof w Sztutowie
obchody 70. rocznicy „Aktion Reinhardt" Państwowe Muzeum na Majdanku

Kampanie społeczne

„Ojczysty - dodaj do ulubionych"- kampania społeczno-edukacyjna Ministra Kultury ma na celu kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny.

„Legalna Kultura"- kampania, której partnerem strategicznym był MKiDN. Jej głównym celem inicjatywy jest promowanie legalnych źródeł kultury oraz edukacja w zakresie ochrony własności intelektualnej.

„Cała Polska czyta dzieciom"- kampania pod honorowym patronatem Ministra Kultury miała w tym roku jubileuszową X edycję. Jej podstawowym celem jest uświadamianie roli czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka, jako najlepszej inwestycji w jego przyszłość.

Nagrody, odznaczenia, stypendia

Największym zainteresowaniem publiczności cieszy się coroczna uroczystość wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2012 r. zostały rozdane 24 września.

Laureatami zostali:

Paweł Łysak- teatrAgata Kulesza, Wojciech Smarzowski- filmJan „Ptaszyn" Wróblewski - muzykaStanisław Barańczak- literaturaAnda Rottenberg- sztuki wizualneFundacja Braci Golec, Zespół „Kapela Ze Wsi Warszawa" - twórczość ludowaMarek Niedźwiecki- upowszechnianie/animacja kulturyHirek Wrona - kultura w sieciportal legalnakultura.pl- Doroczna Nagroda Honorowa MinistraEwa Demarczyk- Doroczna Nagroda Ministra za całokształt twórczości

18 maja rozdane zostały Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wydarzenie muzealne roku Sybilla 2011",  przyznawane corocznie za najciekawsze projekty ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

14 listopada- XXXVII edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Organizatorem oraz głównym fundatorem przyznawanych wyróżnień jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najbardziej prestiżowe odznaczenie przyznawane przez Ministra Kultury Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2012 r. zostało przyznane 215 razy: 20 złotych Glorii, 89- srebrnych i 109- brązowych. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: Jacek Sempoliński, Grzegorz Kowalski, Andrzej Zarycki, prof. Piotr Skubiszewski, Richard Demarco.

Minister Kultury docenia pracę wszystkich twórców, a młodym artystom stara się umożliwiać realizację projektów poprzez przyznawanie stypendiów dla wybitnych. W bieżącym roku kolejną edycję miały dwa programy stypendialne „Młoda Polska" i „Gaude Polonia". Pierwszy z nich skierowany jest do młodych polskich artystów. W 2012 r. 82 osoby otrzymały stypendia. Tegoroczna XI edycja „Gaude Polonia" wyłoniła 48 laureatów- młodych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy przyjadą do Polski realizować swe projekty podczas półrocznego stypendium.

Stypendia przyznawane są także wyróżniającym się uczniom szkół artystycznych. W dwóch tegorocznych edycjach wyłoniono 92 laureatów, którzy dzięki otrzymanemu stypendiów będą mogli spełnić indywidualne potrzeby- zakup instrumentu, pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.

7 grudnia po raz pierwszy rozdano nagrody Ministra dla uczniów szkół artystycznych za wybitne osiągnięcia. Nagrody otrzymały 82 osoby.

Odeszli ludzie kultury

2012 r. ma także smutny wymiar dla polskiej kultury. Odeszło wielu znamienitych ludzi sztuki m.in. Wisława Szymborska,  Erwin Axer, Henryk Bereza, Andrzej Łapicki, Jerzy Jarocki, Stefan Stuligrosz, Przemysław Gintrowski, Maria Fołtyn, Andrzej Czeczot, Bogusław Mec i wielu innych, którzy na zawsze pozostaną częścią polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

(-)
Materiały MKiDN
22 grudnia 2012

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...