Roman Sykała - (1923 - 1972)

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, scenarzysta, pedagog, dyrektor teatru.

Urodził się 9 listopada 1923 w Zamościu. Zmarł 20 września 1972 w Łodzi.

W czasie wojny walczył w Batalionach Chłopskich i AK. 

W 1948 ukończył Kurs dla Instruktorów Teatrów Niezawodowych w PWST w Warszawie (z siedzibą w Łodzi).
W czasie studiów występował w łódzkich teatrach lalkowych.

W 1949 otrzymał stypendium Instytutu Sztuki Teatralnej w Leningradzie i był tam do 1953.

Po powrocie do kraju pracował jako reżyser w Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu (1953/54). Potem pracował w Teatrze Powszechnym w Łodzi (1954/55) i w łódzkiej Estradzie Satyrycznej (1955). W latach 1956-58 był dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu, potem został dyrektorem Teatru 7.15 (1958/59) i Teatru Powszechnego (1959-72) w Łodzi.

Od 1953 był wykładowcą na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi, w latach 1969-72. W latach 1954 - 1956 był dziekanem Wydziału Reżyserów Teatrów Niezawodowych tej uczelni .

Pochowany jest na Cmentarzu na Zarzewie w Łodzi.

Źródło: Wikipedia, FilmPolski

RK
Dziennik Teatralny
20 września 2023
Portrety
Roman Sykała

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia