Rozbudowa Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera

Archiwizacja dzieł Bogusława Schaeffera w ramach Programu Kultura Cyfrowa - Fundacja Przyjaciół Sztuk Aurea Porta

Fundacja Aurea Porta prowadzi rozbudowę Repozytorium Dzieł Bogusława Schaeffera - kompozytora i dramaturga, jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców. Dzięki pracy Fundacji możliwe jest zachowanie oraz rozpowszechnianie dzieł artysty. Co ważne, korzystanie z materiałów jest w większości bezpłatne.

Prof. Bogusław Schaeffer (1929 - 2019) był jednym z najbardziej wszechstronnych polskich współczesnych twórców. Nazywano go Leonardem da Vinci XXI wieku. Zajmował się muzyką, literaturą, filozofią, teatrem, sztukami plastycznymi oraz pedagogiką, publicystyką i reżyserią. Stworzył około 550 dzieł muzycznych, 44 sztuki teatralne, grane w kraju i za granicą, a także około 650 prac graficznych. Opublikował 17 książek, przeszło 800 artykułów, studiów, felietonów i esejów z zakresu muzyki współczesnej, filozofii kultury, psychologii twórczości oraz pedagogiki kompozycji. Odtwórcami postaci schaefferowskich dramatów byli znani polscy aktorzy, m.in.: Jan Peszek, Mikołaj i Andrzej Grabowscy, Jan Frycz, Jan Machulski, Marek Frąckowiak. Zwykł mawiać, że „w sztuce nie wolno niczego powtarzać za innymi", co miało odzwierciedlenie w jego awangardowej, lekceważącej kanony twórczości. Wielokrotnie nagradzany m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Komandorskim i pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich, Nagrodą Miasta Krakowa, Nagrodą Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA założona w 2001 roku przez śp. aktora Marka Frąckowiaka w celu promocji polskiej sztuki współczesnej. Od ponad 10 lat archiwizuje, digitalizuje i upowszechnia dorobek artystyczny Bogusława Schaeffera, m.in. poprzez organizację Festiwalu ERA SCHAEFFERA.

Projekt Fundacji Aurea Porta jest kontynuacją prowadzonych od 11 lat prac archiwizacyjnych. Szacowany na kilkaset tysięcy stron zbiór materiałów wymaga uporządkowania, inwentaryzacji, opisania, często skompletowania w ramach jednego utworu (pogubione strony) i poddania niezbędnym zabiegom konserwatorskim. W przyszłości planowane są również działania w celu odzyskania zaginionych materiałów lub ich części. Udostępniane materiały papierowe - partytury, grafiki i teksty (rękopisy, faksymile) - pochodzą z prywatnych zbiorów kompozytora. Lista objętych archiwizacją dzieł umożliwia ponowne wykorzystanie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych i edukacyjnych.

Rozszerzanie archiwum schaefferowskich utworów jest odpowiedzią na liczne prośby muzyków o udostępnienie partytur nutowych kompozytora i niedostępnych w tej chwili archiwalnych nagrań utworów. Całość działań obejmuje: zebranie, zabezpieczenie i transport zasobów, uporządkowanie, inwentaryzację, opisanie zbioru i uzupełnienie istniejącego już katalogu prac kompozytora oraz konsultacje eksperckie w zakresie konserwacji materiałów, opracowania bibliograficznego utworów scenicznych i sposobu prezentacji materiałów (usability).

Od blisko dziesięciu lat opiekuję się materiałami archiwalnymi, które Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta przekazywał sam Bogusław Schaeffer. Praca z schaefferianami, oczywisty zaszczyt. (...) Obserwując, jak w kontakcie ze spuścizną Schaeffera rodzą się Talenty, czuję, że moja misja jest spełniona. To poczucie głębokiej melomańskiej satysfakcji - mówi Konrad Jeliński, członek zespołu rozbudowującego cyfrowe repozytorium dzieł Bogusława Schaeffera.

Opracowane i zdigitalizowane materiały papierowe udostępnione są na stronie internetowej www.aureaporta4schaeffer.pl. Korzystanie z materiałów jest w większości bezpłatne, bez konieczności logowania się, natomiast w przypadkach, gdy obowiązywać będą osobne umowy licencyjne, udostępnienie odbędzie się w ramach dozwolonego użytku. Fundacja w przyszłości planuje uruchomienie aplikacji mobilnej popularyzującej twórczość Bogusława Schaeffera z możliwym wykorzystaniem jego utworów.

Beata Zwierzyńska
Dziennik Teatralny Warszawa
16 lutego 2021

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia