"Róże" na koniec września

"Róże" według scenariusza i w reżyserii Macieja Ciechomskiego

"Róże" łączą kilka gatunków formy teatralnej: pantomimę, słowo, obraz i śpiew. Aktorzy w spektaklu są skupieni na czystości gry dostosowanej do założonego poziomu narracji i komunikacji z widzem.

Narracja w sposób syntetyczny przedstawia losy kilku obcych sobie ludzi, którzy spotykają się w wyniku pewnego codziennego zdarzenia. Struktura tego godzinnego spektaklu zawiera powtórzenie scen, aby pokazać różne warianty wydarzeń oraz ich konsekwencje dla losów bohaterów. Przekazem jest

nadzieja wyjścia z sytuacji i możliwa, a być może konieczna, droga bohatera w jego rozwoju. Przeżycia bohaterów bywają przyziemne, psychologiczne, ale także duchowe i metafizyczne.

Reżyser, Maciej Ciechomski uczył się aktorstwa na zajęciach pantomimy Stefana Niedziałkowskiego, warsztatach w Instytucie Grotowskiego i warsztatach Olgi Szwajgier. Stara się łączyć formy w całość, zarówno w podejściu do aktora, jak i w skupieniu treści wobec widza. Inspiruje się indywidualnym

podejściem do sztuki takich artystów jak Paweł Dudziński z Teatru Performer, zespołami pieśni i misteriów ludowych. Poszukuje w teatrze klasycznej, naturalnej wartości, jaką jest spotkanie widza z aktorem. Współpracuje ściśle z prof. Leszkiem Mądzikiem, twórcą Sceny Plastycznej KUL.

Za scenografię i reżyserię światła odpowiada zwolennik teatru Tadeusza Kantora, architekt, stale pracujący w zespole Krzysztofa Warlikowskiego, jako asystent scenografa, Łukasz Kwietniewski.

Oryginalną muzykę, tworzoną częściowo na żywo skomponowała Anna Jędrzejewska, dyplomowana kompozytorka, pianistka i improwizatorka.

Kostiumy zaprojektowała i wykonała Katarzyna Sałdak.

(-)
Materiał Teatru
5 września 2013

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia