Różne oblicza miłości

„Miłość – pod powierzchnią" - reż. Marlena Topolska - Nowohuckie Centrum Kultury

Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na cykl 20 etiud aktorskich „Miłość – pod powierzchnią", których motywem przewodnim są różne oblicza i rozumienia miłości opowiedziane językiem teatru.

Spektakle są dostępne na kanale YouTube NCK już od 14 lutego!

Miłość sama w sobie jest „nie do pojęcia", ale dzięki miłości możemy „pojąć wszystko"
– Józef Tischner

Różne oblicza i rozumienia miłości opowiedziane językiem teatru.
Miłość i niemiłość własna.
Miłość i niemiłość partnerska.
Miłość i niemiłość rodzicielska.
Miłość i niemiłość do rodzica.
Miłość mistyczna.
Miłość bezwarunkowa.

Każda etiuda opowiada o innym obliczu miłości. Odpowiedź na pytanie o to, czy to miłość czy niemiłość – tętni pod powierzchnią.
Każda etiuda stanowi odrębną od innych etiud całość. Scenariusz danej etiudy powstaje w wyniku improwizacji lub po etapie improwizacji adept wybiera i konsultuje z reżyserem wybrany tekst. Scenariusz ma zatem charakter autorski lub jest nim wiersz, fragment prozy lub tekst piosenki. Adepci decydują o ewentualnym wprowadzeniu utworów muzycznych stanowiących dopełnienie atmosfery danej etiudy.
Etiudy są wynikiem warsztatu aktorskiego, permanentnego procesu twórczego.
Każda etiuda ma inną długość; od 5 min do 15 minut.
W przygotowaniu jest 20 etiud.  Projekt adresowany do publiczności 14+.
Celem projektu pod kątem edukacyjnym jest samodzielne i twórcze zinterpretowanie pojęcia „miłość" za pomocą języka teatru i wykorzystanie nabytej dotąd wiedzy aktorskiej i teatralnej.

PREMIERA na YouTube: 14.02.2021 (rozpoczęcie, kolejne filmy będą dodawane cyklicznie)
Reżyseria: zespół aktorski Teatru Ab Intra, Marlena Topolska
Opieka reżyserska i artystyczna: Marlena Topolska
Rejestracja audiowizualna etiud i montaż: Karol Wnuk

Teatr Ab Intra został założony w 2011 roku, od tego momentu Artyści zrealizowali 35 spektakli, które obejrzało ponad 6 500 widzów. Celem działalności teatru jest udostępnianie miłośnikom sztuki szerokiego i gruntownego pola do rozwoju artystycznego i osobowego. Teatry Sceny Ab Intra współtworzą pasjonaci sztuki teatralnej jak również osoby, które poprzez sztukę pragną rozwijać swoją sprawność emocjonalno-intelektualną. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem technik K. Stanisławskiego, M. Czechowa, T. Kantora J. Grotowskiego oraz technik z obszaru psychologii- szczególnie dramaterapii. W repertuarze teatru znajdują się m.in. spektakle: „Tangere" wg „Tanga" Sławomira Mrożka, „Piaskownica" wg Michała Walczaka, czy „Dziejba Leśna" wg Bolesława Leśmiana.

Magdalena Gajoch
Materiały Nowohuckiego Centrum Kultury
16 lutego 2021
Portrety
Marlena Topolska

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...