Rozpocznie działalność w marcu

Teatr Stary w Lublinie

Zakończyły się prace restauratorskie w zabytkowym XIX-wiecznym budynku Teatru Starego w Lublinie. Odrestaurowany teatr będzie interdyscyplinarną instytucją kultury. Koncert inauguracyjny 11 marca zagra wybitny gitarzysta flamenco Jose Fernandez Torres

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że Teatr Stary ma być miejscem przyciągającym zarówno mieszkańców miasta jak i turystów. - Lublin postawił świadomie na kulturę. Chcemy promować Lublin poprzez kulturę, bo mamy tu ogromny potencjał, który możemy pokazać i Polsce, i Europie - powiedział Żuk.

Popadający przez lata w ruinę XIX-wieczny budynek Teatru Starego dzięki zakrojonym na szeroką skalę pracom rekonstrukcyjno-restauratorskim odzyskał dawny blask, ale także dodatkową powierzchnię - wybudowano dwie podziemne kondygnacje, gdzie zlokalizowane są szatnie, garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W Teatrze Starym zachowano zabytkowy układ - z foyer, widownią, sceną, zasceniem. Otworzono historyczne wnętrze widowni z lożami, balkonami, drewnianymi galeriami. Odrestaurowane zostało również sklepienie budowli.

Historię budynku i miejsca, na którym on stoi, a także dokumentację przeprowadzonych prac konserwatorskich będzie można oglądać na wystawie w holu teatru.

Sala Teatru Starego pomieści 160 widzów. Będzie sceną impresaryjną i interdyscyplinarną, na której gościć mają zarówno teatr, jak i muzyka, film czy literatura. Prezentować się tu będą zespoły teatralne i muzyczne, ale też prowadzone mają być debaty i zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci. Za program z zakresu poszczególnych dziedzin odpowiedzialni będą współpracujący na stałe z teatrem kuratorzy: Anna Drozd, Wojciech Majcherek i Krzysztof Varga.

Wydarzeniem oficjalnie inaugurującym 11 marca działalność Teatru Starego będzie koncert słynnego gitarzysty flamenco Jose Fernandeza Torresa "Tomatito". Koncert zatytułowany "Luz de Guia" ma być transmitowany w TVP Kultura. Będą go też mogli oglądać mieszkańcy Lublina na telebimie ustawionym na placu Po Farze w Lublinie.

Teatr Stary, znajdujący się na lubelskiej Starówce, powstał w pierwszej połowie XIX w. i należy do najstarszych teatrów miejskich w Polsce. Wzniesiony w stylu klasycystycznym, był prywatną inwestycją Łukasza Rodakiewicza, byłego oficera księcia Józefa Poniatowskiego; sam fundator był autorem projektu i kierował jego budową. Pierwszy spektakl odbył się w 1822 r.; wystawiano sztuki teatralne i opery. Pod koniec XIX w., gdy w Lublinie wybudowano nowy, znacznie większy teatr, w Starym występowały już głównie wędrowne trupy, artyści cyrkowi i kuglarze. W 1899 r. odbyła się tu pierwsza w Lublinie projekcja filmowa, a kilka lat później urządzono kino, które zamknięto ostatecznie w 1981 r. Budynek pustoszał i przez wiele lat niszczał.

Wielokrotne próby jego restauracji nie przynosiły rezultatu. W 1994 r. za symboliczne 100 zł odkupiła go Fundacja Galeria na Prowincji, która zobowiązała się do przeprowadzenia remontu, ale nie zdołała tego dokonać. Grożący zawaleniem obiekt przejęło miasto jesienią 2005 r.

Przeprowadzono prace zabezpieczające i przygotowano niezbędną dokumentację konieczną do kapitalnego remontu. Prace budowlane rozpoczęte w 2010 r. kosztowały ponad 26 mln zł. 20 mln zł na ten cel Lublin otrzymał z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

(-)
PAP
20 lutego 2012

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...