Rusza Studio Aktorskie

Teatr Polski w Poznaniu

Teatr Polski w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach Studia Aktorskiego na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w niedzielę, 5 października o godzinie 9.45, na teatralnym foyer.

Tego samego dnia, w godzinach 10.00 - 16.30 odbywają się pierwsze zajęcia. Jeśli jesteście zdecydowani i czujecie się na siłach, zapraszamy!

Jak wygląda rekrutacja?

- Rekrutację do Studia Aktorskiego rozpoczęła się we wrześniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; w przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba miejsc możemy przeprowadzić dodatkowy egzamin sprawdzający umiejętności kandydatów i na tej podstawie utworzyć grupy zajęciowe.

W jakie dni i co ile odbywają się zajęcia?

- Zajęcia odbywają się piątki, soboty, niedziele i poniedziałki; z reguły są to 2 lub 3 dni weekendowe w następującym układzie:

- piątek godz. 17-21 i sobota godz. 10-21 lub sobota godz. 10-21 i niedziela godz. 10-21, lub niedziela godz. 10-21 i poniedziałek godz. 17-21.

Ile wynoszą opłaty?

- W roku akademickim 2014/2015 miesięczna opłata za zajęcia w Studiu wynosi 290 zł.

Czy po zakończeniu edukacji u Państwa można podchodzić do egzaminu eksternistycznego w ZASP-ie?

- W regulaminie egzaminu eksternistycznego dla aktorów dramatu opublikowanym na stronie ZASP-u znajdzie Pan następujące wyjaśnienie: "Na egzamin mają prawo zgłaszać się osoby, które ukończyły 22 rok życia, których staż aktorski nie może być krótszy niż 3 lata i może obejmować pracę w teatrze, filmie, lub telewizji. Kandydaci powinni legitymować się minimum średnim wykształceniem (matura) i wyraźnym dorobkiem zawodowym (co najmniej dwie role pierwszoplanowe lub co najmniej 3 znaczące role drugoplanowe). W przypadku ukończenia studium aktorskiego przy teatrze lub studiów aktorskich w uczelniach prywatnych - lata tych studiów (nie mniej niż 3) mogą być zaliczone jako taki staż; absolwenci takich studiów aktorskich powinni przedstawić stosowne zaświadczenie ukończenia studium".

Z powyższego zapisu wynika, że 3 lata nauki w studiu aktorskim działającym przy teatrze upoważnia do zdawania egzaminu eksternistycznego.

Czy są ograniczenia wiekowe w przyjmowaniu do szkoły?

- Zajęcia w Studiu Aktorskim Teatru Polskiego w Poznaniu przeznaczone są dla młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych. Średnia wieku absolwentów Studia Aktorskiego to 24 lata.

***

Informacje dot. Studia Aktorskiego

Zapraszamy do udziału w zajęciach Studia Aktorskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu. W Studiu uczestnicy poznają tajniki pracy aktora, uczą się interpretacji tekstów literackich, improwizacji, emisji głosu, a także ćwiczą poprawną dykcję. Zajęcia odbywają się w weekendy i prowadzone są przez aktorów Teatru Polskiego w Poznaniu oraz współpracujących z Teatrem artystów i pedagogów (Joanna Horodko, Teresa Kwiatkowska, Aleksandra Marzec-Hubka, Barbara Prokopowicz, Michał Kaleta, Andrzej Szubski). Program Studia obejmuje następujące przedmioty: interpretacja wiersza, interpretacja prozy, improwizacja, sceny klasyczne, dykcja oraz emisja głosu (w miesiącu zapewniamy 40 godzin zajęć). Rok akademicki rozpoczyna się w październiku 2014; nauka trwa do 30 czerwca 2015 i podzielona jest na 2 semestry.

Poza stałym programem Studia Aktorskiego uczestnikom oferujemy:

- zajęcia w małych grupach (ok. 10 osób) odbywające się na scenach i w salach prób Teatru;

- bilety na wszystkie przedstawienia Teatru Polskiego w Poznaniu w promocyjnych cenach;

- możliwość statystowania w spektaklach;

- wstęp na wszystkie próby otwarte w Teatrze Polskim w Poznaniu;

Zajęcia odbywają się piątki, soboty, niedziele i poniedziałki; z reguły są to 2 lub 3 dni weekendowe w następującym układzie:

- piątek godz. 17-21 i sobota godz. 10-21

- sobota godz. 10-21 i niedziela godz. 10-21

- niedziela godz. 10-21 i poniedziałek godz. 17-21.

Plan zajęć układany jest w oparciu o repertuar Teatru z ok. miesięcznym wyprzedzeniem (organizator zastrzega prawo do nieznacznych modyfikacji planu zajęć).

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: studioaktorskie@teatr-polski.pl. Wpisowe wynosi 100 zł, miesięczna opłata: 290 zł. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży od 16 roku życia oraz osób dorosłych.

Organizatorem zajęć jest Teatr Polski w Poznaniu i Polska Fundacja Teatralna. Z każdym uczestnikiem podpisujemy umowę, w której określone są wzajemne zobowiązania.

O przyjęciu do Studia Aktorskiego decyduje kolejność zgłoszeń.

(-)
Materiał Teatru
4 października 2014

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia