Rysunek z pamięci

Akcja w przestrzeni miejskiej

29 oraz 30 sierpnia podczas 71. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto (godz. 16.00 i/lub 20.00) odbędzie się akcja miejska w przestrzeni byłego getta w Łodzi. W kolejnym etapie projektu zostanie ona przeniesiona w przestrzeń teatralną: 30 października, godz. 18.00 i/lub 20.00 do Teatru Szwalnia, na deskach którego zaprezentowany zostanie spektakl łączący narrację wywiedzioną z wcześniejszego działania oraz z procesu pracy nad nim.

Rysunek z pamięci" jest interdyscyplinarnym artystyczno-edukacyjnym projektem poświęconym pamięci Litzmannstadt Getto. Łączy działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane przeszłością, współczesnością i architekturą miasta Łodzi, wskazując te obszary topografii, które ze względu na ich bolesną, niejednoznaczną, charakterystyczną dla regionu historię, są zapomniane lub pomijane milczeniem. „Rysunek z pamięci" zwraca uwagę na prywatne wydarzenia z przeszłości, które upubliczniają się w doświadczanym przez widza "tu i teraz". Działanie artystyczne przeprowadzone na terenie byłego getta wskazuje na te obszary historii Litzmannstadt Getto, które dotychczas pozostawały obecne wyłącznie w archiwach. O wartości przywołanych przestrzeni - "rysunków" - świadczy fakt, iż udało się powiązać i przepleść narrację prywatną z publiczną, wyrozumowane z intuicyjnym, przypomniane z doświadczanym. Projekt prowadzony przez Weronikę Fibich (Teatr Kana, Szczecin), zespół Teatru Szwalnia oraz niezależnych twórców, wsparty został przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Dofinansowanie na jego realizację zostało pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach działań, twórcy projektu wraz z dokumentacją „Rysunku z pamięci" zorganizują spotkania w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Bramie NN, by z pracownikami wymienić się doświadczeniami twórczego opracowywania materiałów archiwalnych.

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek na akcję miejską: rysunek@centrumdialogu.com

Miejsce: Litzmannstadt Getto

Koncepcja i realizacja: Weronika Fibich

Produkcja i narracja: E. Łukasiewicz, E. Mentel, I. Binarsch, K. Skręt, P. Terciak, J. Malarski, S. Bielecki

Muzyka: Tomasz Krzyżanowski

Instalacje Ilona Binarsch, Justyna Rochala

Wizualizacje: Ludomir Franczak

Projekt graficzny: Tina Siuda

Slajdy: Ewa Ciechanowska

Dokumentacja spotkań ze Świadkami: Adrian Robak

Technika: Kuba Staśkowiak

(-)
Materiał organizatora
24 sierpnia 2015

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia

Encyklopedia Teatru Po...
Janusz Legoń