Sąd uznał skargę Pawła Gabary

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał skargę Pawła Gabary

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi dnia 24 lipca 2019 wydał wyrok w sprawie skargi złożonej przez Pawła Gabarę na bezczynność Zarządu Województwa Łódzkiego.

Sprawa dotyczy wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury. Paweł Gabara zażądał usunięcia wpisu o odwołaniu go ze stanowiska dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi w czerwcu 2017 roku, ponieważ na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego oraz następnie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwała o odwołaniu jest nieważna i została usunięta z obrotu prawnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego odmawiał Pawłowi Gabarze aktualizacji Rejestru zgodnie z jego żądaniem.

Sąd uznał, że doszło do bezczynności Zarządu Województwa, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i nakazał załatwić sprawę wywołaną wnioskiem Pawła Gabary.

Zatem w uproszczeniu można podać, iż Zarząd Województwa Łódzkiego powinien uwzględnić w Rejestrze, że uchwała odwołująca Pawła Gabarę z funkcji dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi nie wywołała skutków prawnych.

(-)
Materiał nadesłany
25 lipca 2019
Portrety
Paweł Gabara

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia