Seminarium w Teatrze Powszechnym

Kto zapłaci za kulturę? Społeczna zgoda na wydatki publiczne

Publiczne finansowanie kultury stanowi wspólny element polityk kulturalnych wielu państw, obecny nawet tam, gdzie doktryna wolnorynkowa jest najsilniejsza.

W Polsce większość ważnych instytucji kultury należy do sektora publicznego. Finansujemy w ten sposób kulturę w przekonaniu, że dobra kultury mają charakter publiczny, a mechanizm rynkowy w ich przypadku może być zawodny.

Szukając uzasadnienia dla wydatków publicznych, warto zacząć od rzeczy najbardziej podstawowych: preferencji obywateli. Czy jesteśmy gotowi ponosić koszt publicznego dostarczania dóbr?

Czy korzyści, jakie czerpiemy z dóbr publicznych, przewyższają koszty ich dostarczenia?

W trakcie seminarium przedstawimy innowacyjne metody wyceny jako narzędzie, które może stanowić punkt wyjścia dla podejmowania decyzji dotyczących publicznego finansowania kultury. Prezentowana autorska koncepcja to efekt pracy Aleksandry Wiśniewskiej, doktorantki na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW oraz kierowniczki produkcji w Teatrze Studio.

Program

• 18:30 – przywitanie

• 18:35-19:00 – prezentacja nt. ekonomicznego rozróżnienia na dobra publiczne i prywatne, publicznego (bądź nie) charakteru kultury i metod wyceny nierynkowej stosowanych do szacowania wartości dóbr kultury.

prelegentki
- Aleksandra Wiśniewska, członkini Fundacji Kaleckiego, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, zajmująca się ekonomią kultury, kierownik produkcji w Teatrze Studio
w Warszawie
- Katarzyna Zagórska, doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, autorka analiz wykorzystujących nierynkową wycenę do szacowania wartości dóbr publicznych.

• 19:00-20:00 – rozmowa z gośćmi – przedstawicielami świata teatru:

- Dorotą Buchwald, dyrektorką Instytutu Teatralnego
- Krystyną Jandą, prezes Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury, prowadzącej Teatr Polonia
i OCH-Teatr
- Pawłem Łysakiem, dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie

prowadzenie
Paweł Płoski, kierownik działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie, asystent na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, członek redakcji miesięcznika „Teatr".

• 20:00-20:15 – dyskusja z udziałem widowni

• 20:15-20:30 – podsumowanie spotkania

organizator: Fundacja Kaleckiego
partnerzy: Narodowe Centrum Kultury, Teatr Powszechny w Warszawie
patron medialny: e-teatr

Spotkanie otwarte: 23 kwietnia, godz. 18.30, Teatr Powszechny, foyer główne
Liczba miejsc ograniczona.
Dostępna będzie relacja wideo na żywo, udostępniona przez Narodowe Centrum Kultury.

więcej informacji: https://www.facebook.com/events/345558895641272/

(-)
Materiał Teatru
22 kwietnia 2015

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...