Seweryn zawiesza swoją dyrekcję

ze względu na zły tan finansów w teatrze

Artysta, który od września ma kierować Teatrem Polskim w Warszawie, wystosował list otwarty do władz województwa

Andrzej Seweryn zaniepokojony jest brakiem odpowiedzi na pismo, które wysłał przed kilkoma tygodniami. Zaprezentował w nim tragiczną sytuację finansową sceny przy Karasia, o której nie było mowy, gdy proponowano mu dyrekcję. 

W liście otwartym przypomina, że władze zobowiązały go do wydźwignięcia sceny z zapaści artystycznej. Taki program został przez niego przygotowany i spotkał się z uznaniem. Seweryn wnosi o zawieszenie jego nominacji na stanowisko dyrektora do czasu, kiedy zostaną zapewnione warunki finansowe do realizacji tych zadań.

– Ten list nie jest rodzajem ultimatum – powiedział „Rz” Andrzej Seweryn. – Nie grożę dymisją, nie stawiam władzom żadnych dodatkowych warunków. Chcę jedynie przypomnieć, że w zaistniałej sytuacji finansowej byłem zmuszony zawiesić wszelkie plany artystyczne, bo teraz ich realizacja jest niemożliwa.

Pytany, czy nie obawia się, że teraz niektórzy artyści mogą się wycofać, odpowiada: – Wszystkie plany trzeba zweryfikować, jeśli w ogóle będzie okazja do ich realizacji. Dla mnie bardzo ważny jest budżet na następny rok. Kiedy będą pieniądze, opracujemy nowy program.

Jeden z wariantów zakłada, że dyrekcja Andrzeja Seweryna mogłaby rozpocząć się od stycznia 2011 roku. Do końca września bieżącego roku będzie już ustalony budżet na rok następny.

Zmniejszana dwa razy dotacja na bieżący sezon (z powodu powodzi i tzw. janosikowego) nie tylko uniemożliwiła działalność artystyczną, ale zachwiała płynnością finansową. Konieczne były drastyczne oszczędności, m.in. zwolnienie ok. 20 procent zespołu. Dodatkowo okazało się, że duża scena przyniosła w 2009 roku stratę w wysokości 2 milionów złotych.

Marek Szyjko, p. o. dyrektora naczelnego, przyznał, że teatr nie oczekuje szczególnych przywilejów, wystarczy, że przywrócona będzie dotacja sprzed dwóch lat.

„Rz” zapytała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, czy dla uratowania dyrekcji Seweryna resort nie mógłby być organem współprowadzącym Teatr Polski.

– Od systemu współprowadzenia scen już odchodzimy – powiedział Zdrojewski. – Ministerstwo pozostawi sobie tylko Teatr Narodowy i Operę Narodową w Warszawie, a także Stary Teatr w Krakowie. Z dyrekcją pana Andrzeja Seweryna wiążemy duże nadzieje. Jest artystą, który daje szansę przywrócenia Teatrowi Polskiemu dawnej świetności. Jesteśmy gotowi wesprzeć dwie ważne premiery na dużej scenie.

Jan Bończa-Szabłowski
Rzeczpospolita
12 lipca 2010
Portrety
Andrzej Seweryn

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...