Skargi na Monikę Strzępkę zbada Inspekcja Pracy

Ratusz zleca kontrolę w Teatrze Dramatycznym.

Warszawski ratusz podjął decyzję o złożeniu zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zarządzania Teatrem Dramatycznym przez Monikę Strzępkę. Urzędnicy przeprowadzą również własną kontrolę w miejskiej instytucji. Może się to skończyć zwolnieniem dyrektorki.

Monika Strzępka, dyrektorka stołecznego Teatru Dramatycznego, udzieliła portalowi "Onet" wywiadu, który wywołał trzęsienie ziemi. Oskarżyła w nim stołeczny ratusz, że nie poinformował - w czasie, kiedy został rozpisany konkurs na prowadzenie Dramatycznego - o dziurze w budżecie instytucji. Ocenie poddała poziom kształcenia aktorów. Wspomniała również o pracy z aktorami, którzy prezentują inne poglądy niż ona. Potem wyszło na jaw, w jaki sposób zarządza Teatrem Dramatycznym. Część aktorów i pracowników oskarża Strzępkę o mobbing i łamanie prawa, część odpowiada, że obdarzyła ją zaufaniem.

Ratusz reaguje na konflikt w Teatrze Dramatycznym

W piątek, 24 listopada do sprawy odniosła się Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy odpowiedzialna za kulturę w mieście. Poinformowała, że dotychczas odbyło się pięć spotkań z przedstawicielami byłych i obecnych pracowników oraz pracowniczek teatru oraz z komisjami zakładowymi dwóch działających w tej instytucji związków zawodowych.

Do ratusza w tym czasie wpłynęło również pięć listów opisujących aktualną sytuację Dramatycznego. W efekcie ratusz zdecydował się na działania, które pozwolą wyjaśnić sytuację. "Skierowaliśmy prośbę o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując możliwe uchybienia w zakresie kodeksu pracy. Zapowiedzieliśmy również miejską kontrolę funkcjonowania teatru" - poinformowała Machnowska-Góra.

Monika Strzępka odpowiada na zarzuty

W czwartek odbyło się spotkanie urzędników z Moniką Strzępką. "Dyrektorka odniosła się do zarzutów i medialnych doniesień. Przedstawiliśmy naszą ocenę dotychczasowych działań, wskazaliśmy listę błędów zarządczych oraz zarekomendowaliśmy działania zmierzające do poprawy. Szczególnie zwróciliśmy uwagę na warunki, które ma wypełnić, aby nie było wątpliwości, że teatr jest prowadzony zgodnie z prawem i zgodnie z programem oraz deklaracjami, które przedstawiała na konkursie. Z szacunkiem wobec autonomii dyrekcji instytucji kultury musimy reagować, gdy chodzi o bezpieczeństwo ludzi i wizerunek Teatru" - napisała na Facebooku wiceprezydentka.

Jednocześnie dodaje, że "zarówno program, jak i frekwencja w Teatrze Dramatycznym są realizowane zgodnie z założeniami". Podała konkretne liczby. To: ** 225 spektakli i 29 021 widzów w 2021 r.; 284 spektakle i 54 470 widzów w 2022 r., ** przy 253 przedstawieniach i 54 533 widzach, którzy je obejrzeli dotychczas w 2023 r.

Machnowska-Góra przyznaje, że ratusz ma uwagi do obecnego "sposobu zarządzania, dbałości o pracowników i wizerunek teatru". Według niej sytuacja w Dramatycznym "musi zostać naprawiona, a zarządzanie nie może pozostawiać cienia wątpliwości, że w teatrze nie ma dyskryminacji i przemocy. Sytuacja będzie przez nas dalej monitorowana".

Czy Rafał Trzaskowski odwoła Strzępkę?

Maja Raczyńska z Teatru Dramatycznego przekazała nam, że dyrekcja nie posiada wiedzy na temat zakresu kontroli ani zawiadomienia do PIP. - W trakcie spotkania z dyrekcją urzędnicy formułowali uwagi dotyczące sposobu zarządzania, równego traktowania oraz dbałości o pracowników i wizerunek teatru. Nie odnotowaliśmy jednak żadnych oficjalnych zgłoszeń w sprawie mobbingu - mówi.

O dodatkowe wyjaśnienia poprosiliśmy również urząd miasta. Monika Beuth przekazała, że "zakres kontroli przeprowadzonej w teatrze będzie obejmował gospodarkę finansową instytucji oraz przestrzeganie kodeksu pracy", zawiadomienia złożone do PIP dotyczą "przestrzegania procedur wewnętrznych teatru, wynikających z kodeksu pracy, w tym dotyczących wypadków mających miejsce podczas pracy, realizacji obowiązków pracodawcy związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zbadania wystąpienia dyskryminacji w procesie rekrutacji". Natomiast uwagi przekazane Strzępce odnosiły się do "spraw zgłoszonych w pismach złożonych do [ratuszowego] Biura Kultury oraz zgłoszonych w trakcie wszystkich rozmów z byłymi i obecnymi pracownikami oraz pracowniczkami instytucji".

Strzępka wygrała konkurs na prowadzenie jednego z największych miejskich teatrów w Warszawie w ubiegłym roku. Kilka tygodni po objęciu funkcji ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) unieważnił decyzję prezydenta Warszawy w sprawie tego wyboru. Przegrał jednak w sądzie - jego decyzja została zaskarżona przez ratusz - i Strzępka, po półrocznym zawieszeniu, wróciła na stanowisko.

Jeśli zapowiadana kontrola ratusza wykaże nieprawidłowości związane z finansami lub ze złamaniem prawa, prezydent Rafał Trzaskowski będzie mógł rozwiązać kontrakt z Moniką Strzępką.

Arkadiusz Gruszczyński
Gazeta Wyborcza Stołeczna
25 listopada 2023
Portrety
Monika Strzępka

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia