Skupiona na idei

"Artyści scen polskich w ZASP 1918-2008. Księga jubileuszowa.", ZASP 2008

Projekt księgi jubileuszowej Związku Artystów Scen Polskich, przygotowany na 90 lecie stowarzyszenia, ma charakter pionierski ze względu na sposób ujęcia tematu oraz jego kompletność.

Jest też czymś całkowicie nowym w stosunku do istniejących już książek poświęconych ZASP-owi pióra Andrzeja Kazimierza Wysińskiego (Związek Artystów Scen Polskich 1918-1950; Związek Artystów Scen Polskich 1950- 1998. Zarys dziejów).

Projekt ten, choć korzysta z ustaleń historyków, skupia się na  i d e i  stowarzyszenia, które  przez wiele lat  było gwarantem tożsamości środowiska ludzi polskiego teatru, tworzących wspólnotę tyleż zawodową,  artystyczną, co obywatelską i społeczną.

Pokazujemy przemiany idei „zaspowej”, jej wczoraj i dzisiaj, poprzez działających w stowarzyszeniu ludzi, artystów wielkich i małych, znanych i nieznanych, tworzących ogromny potencjał „ludzi ZASP-u”.

Ksiażka jest próbą opisania historii ZASP-u - najstarszego stowarzyszenia twórczego w Polsce, poprzez biografie jego działaczy, wypełnia istniejące braki w wiedzy o wielkiej społecznej misji polskich artystów sceny, którzy niejednokrotnie poświęcali dużą część swojego życia na służenie innym, służenie polskiemu teatrowi, którego reprezentantem wobec społeczeństwa i władz państwowych był ZASP.
Potrzeba napisania książki o ludziach ZASP-u zrodziła się w trakcie dyskusji o konieczności przywrócenia autorytetu ZASP-u wśród młodego pokolenia polskich aktorów. Stała się ważna potrzeba pokazania założycieli i działaczy ZASP-u, którzy byli wielkimi Aktorami i Artystami Sceny. Ich nazwiska, choć znane powszechnie w społeczeństwie, nie zawsze są kojarzone z nazwą naszego Stowarzyszenia.

Życie i działalność twórcza Artystów –Zaspowców stanowi fascynującą lekturę wzbogaconą często mało dotąd znanymi fotografiami odnalezionymi w archiwach.
W przygotowaniu książki udział wzięli wybitni historycy teatru z Akademii Teatralnej w Warszawie, Instytutu im. Z. Raszewskiego, Instytutu Sztuki PAN, Uniwersytetu Gdańskiego, POLUNIMA, badacze teatru, krytycy, absolwenci Wydziału Wiedzy o Teatrze AT w Warszawie. W gromadzeniu dokumentacji uczestniczyli działacze ZASP w Oddziałach ZASP w kraju, którzy przygotowali biogramy zasłużonych działaczy ze swojego terenu.
 
Rozdział I.    Zofia Watrak. Historyczne konteksty idei Związku Artystów Scen polskich. Duchowe dziedzictwo.

Rozdział II.   PREZESI ZASP-u 1918-2008. Sylwetki - portrety 26 prezesów ZASP.

Rozdział III.   PREZESI ZASP za GRANICĄ. Biogramy 16 prezesów. 

Rozdział IV   DZIAŁACZE ZASP. Biografie członków Zarządów ZASP na przestrzeni 90 lat, a także szeregowych członków, którzy oddali Związkowi swój czas, energię i talenty pracując społecznie w jego strukturach ( 80 biogramów), m.inn: Stefana Jaracza, Juliusza Osterwy, Aleksandera Bardiniego, Erwina Axera, Władysława Hańczy, Haliny Mikołajskiej, Zofii Rysiównej, Stanisławy Wysockiej, Seweryny Broniszównej, Zofii Małynicz, Bohdana Korzeniewskiego,  Zygmunta Hubnera, Jana Świderskiego, Zofii Kucówny i wielu innych wspaniałych aktorów, śpiewaków, tancerzy, reżyserów, choreografów, scenografów, dyrektorów teatrów. Każda opisywana sylwetka i biogram jest ilustrowany portretem osoby i fotografiami z działalności artystycznej.

Rozdział V.    WSPOMNIENIA-ROZMOWY-POŻEGNANIA. Autorskie teksty działaczy ZASP-u jak np. Zofii Kucówny, Olgierda Łukaszewicza, Kazimierza Kaczora, Haliny Słojewskiej, Aliny Janowskiej, Marty Stebnickiej, Jana Kulczyńskiego, prof. Jana Błeszyńskiego, Krystyny Gucewicz i innych. Z zasłużonymi działaczami ZASP przeprowadzono "rozmowy"( 31 "wspomnień", 4 wywiady, 3 "pożegnania".)

Rozdział VI.     ANEKS. Zawiera KRONIKĘ wszystkich 49 Walnych Zjazdów oraz nazwiska członków Władz statutowych ZASP.

Spisy: Honorowi Prezesi ZASP 1918-2008, Zasłużeni Członkowie ZASP, Honorowi Członkowie ZASP, Laureaci nagrody im. L.Schillera, Laureaci nagrody im. A. Nardellego, Pracownicy Biura ZASP, Autorzy wydawnictwa, a także BIOGRAMY działaczy ZASP wybranych na ostatnim 49 Walnym Zjeździe ZASP (125 biogramów ze zdjęciami). Książkę zamyka bogato ilustrowany rozdział poświęcony historii i dniu codziennemu DAW w Skolimowie.

Księga Jubileuszowa jest bogato ilustrowana. Ponad 700 fotografii ze zbiorów: ZASP /archiwum/, Instytutu Teatralnego im Zb. Raszewskiego, Państwowego Instytutu Sztuki PAN, Muzeum Teatralnego, archiwum PAN, zbiorów prywatnych, archiwum teatrów itp.

Artyści scen polskich w ZASP 1918-2008. Księga jubileuszowa.

pod redakcją Andrzeja Rozhina
konsultacja naukowa Barbara Osterloff
projekt graficzny Justyna Czerniakowska, Studio Lech Majewski
Autorzy: prof. dr hab. Edward Krasiński, dr Barbara Osterloff, dr Henryk Izydor Rogacki, dr hab Maria Olga Bieńka, dr Zofia Tomczyk-Watrak, dr Maria Napiontkowa, Małgorzata Terlecka-Reksnis, dr hab Krystyna Duniec, Agnieszka Koecher-Hensel, Dorota Buchwald, Marzena Kuraś, dr Mariola Szydłowska, Magda Krzykała, Monika Białecka, Andrzej Rozhin, Anna Turowiec, Barbara Berger, Teresa Rutkowska, Anna Piotrowska, Grażyna Chmielewska, Anna Mieszkowska, Elżbieta Siepietowska, Anna Jędrzejczyk,dr Tomasz Miłkowski, Jan Bończa-Szabłowski.

stron 600, nakład 1000 egz.
Wydawnictwo Związku Artystów Scen Polskich Warszawa 2008

Andrzej Rozhin
Wydawnictwo ZASP
27 lutego 2009
Portrety
Andrzej Rozhin

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia