Sławomir Mrożek, Adam Tarn Listy 1963-1975

publikacja Wydawnictwa Literackiego

To właśnie Tam, założyciel i redaktor "Dialogu" i kierownik literacki stołecznego Teatru Współczesnego, pasował 28-letniego Mrożka na dramaturga, entuzjastycznie przyjmując jego pierwszą sztukę "Policję".

Starszy o całe pokolenie redaktor, przyjaciel Samuela Becketta, był mentorem Mrożka, nie szczędził mu też krytycznych słów. Pisarz nie obrażał się, wiele uwag przyjmował, ale z reguły trzymał się swego, uzasadniając zresztą dlaczego. Korespondencja obejmuje lata 1963-1975. Dla obu był to okres dramatyczny. Tam, który odradzał Mrozkowi dłuższy pobyt poza krajem, po 1968 roku, w wyniku antysemickiej nagonki, sam musiał emigrować. Na to nałożyły się kłopoty prywatne: śmierć pierwszej żony Mrożka i długotrwała choroba Tarna

SŁAWOMIR MROZEK, ADAM TARN LISTY 1963-1975 WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2009

BS
Gazeta Olsztyńska
25 sierpnia 2009

Książka tygodnia

Trojanki Jana Klaty
Wydawnictwo Universitas
Olga Śmiechowicz

Trailer tygodnia