Sławomir Mrożek odznaczony

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia

Sławomir Mrożek został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Pisarza, uhonorowano "w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej"- jak odczytał w uzasadnieniu szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

- Tym odznaczeniem prezydent Rzeczypospolitej Polskiej żegna Sławomira Mrożka w imieniu całego narodu. Jest ono wyrazem szacunku dla postawy wielkiego artysty i dla jego twórczości - powiedział podczas uroczystości pogrzebowych pisarza w Krakowie szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

Sławomir Mrożek przenikliwym spojrzeniem ogarniał Polskę i człowieka - głosi uzasadnienie - pisał z ironią i dystansem, językiem uniwersalnym, wzmacniając znaczenie polskiej sztuki na całym świecie.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

(-)
(PAP)
18 września 2013

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...