Spektakl o ciele z muzyką Chopina

XII Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Ciało/Umysł

Festiwal Ciało/Umysł to organizowany nieprzerwanie od ponad 10 lat festiwal współczesnego tańca. Każdego roku jesienią przez kilka dni pasjonaci zarówno teatru, jak i tańca mają możliwość oglądania najnowszych prac zagranicznych choreografów, jak i polskich artystów.

Kolejną  gwiazdą zaproszoną do udziału w tegorocznej 12. edycji Festiwalu Ciało/Umysł jest jeden z awangardowych kanadyjskich twórców nowej fali, który porzucił studia architektury dla tańca - Daniel Léveillé. Pokaże on ostatnią, zamykającą, po Utopie (1997) i Amour, acide et noix (2001), część swojej słynnej choreograficznej trylogii - The Modesty of Icebergs. Na festiwalu spektakl będzie miał swoją polską premierę!.

Daniel Léveillé tak pisze o spektaklu The Modesty of Icebergs: „Skromność lodowców, krystalizacja procesu myślowego poprzez kruchą obecność Jaźni w obcości. Na scenie reprezentują nas ciała w stanie wstrząsu. Nagie jak przestrzeń dookoła, ukazują niezbywalną dla kondycji ludzkiej wyrwę, która pojawia się w momencie nieoczekiwanego przekroczenia tyranii powierzchowności. Trio przemienia się w duet, a nieobecność miłosnej rywalizacji neutralizuje wszystkie formy wykluczenia. Nie jest to jednak podbój, lecz poszukiwanie możliwości i nadzwyczajny wysiłek podejmowany po to, by zwyczajnie żyć".

The Modesty of Icebergs to nie tyle bezkompromisowy i pełen metaforycznego piękna spektakl o ciele, ile spektakl ciała par excellence, które, splatając treść z formą w nierozerwalnym, tanecznym uścisku, eksponuje samo siebie i siebie przekracza. Daniel Léveillé wystąpił w Polsce w 2010 roku podczas Festiwalu Wiosny w Poznaniu. Zaprezentowano wówczas jeden z jego pierwszych obrazów Le Sacre du printemps. Wraz z nowym spektaklem artysta zanurza się jeszcze głębiej w dobrze znany mu temat: w pragnienie konfrontacji ciała z ciałem Innego, w mityczną relację, która steruje ciałami w przestrzeni, w śledzenie ruchu w jego nieustających przypływach i odpływach.

Daniel Léveillé - urodzony w 1952 r tancerz, choreograf, pedagog, artysta sztuk wizualnych, dyrektor artystyczny Daniel Léveillé Danse. W latach 1978-1981 był jednym z tancerzy wybranych do współpracy przez Françoise Sullivan, kanadyjską choreografkę, tancerkę, rzeźbiarkę i malarkę. Jej artystyczna wizja, która była poza tradycjami tańca formalnego, odegrała bardzo ważną rolę w dalszym życiu Daniela Leveillé jako twórcy. W swoich spektaklach problematyzuje on medium ciała, które umieszcza w przestrzeni kodów kulturowych i ludzkiej emocjonalności. Nie wahając się przed eksponowaniem nagości na scenie, próbuje uchwycić dialektykę słabości i siły zawartej w ruchu ciała performera, drąży temat seksualności i związanych z nią narracji, takich jak miłość, potrzeba kontaktu, ale także obcość czy samotność. W The Modesty of Icebergs ciało jest wystawione jako obiekt niemal kliniczny - białe i ponure, poruszane wewnętrznym drżeniem. Poprzez powtarzające się te same skoki, te same stonowane ruchy w czystych prostych liniach, ujawnia jego dziwne niepokojące piękno i kruchość. Ta radykalna choreografia nagich ciał, zawierająca się w ściśle określonej kompozycji przestrzennej, służy do podkreślenia ich ascetyzmu, kwestionując pokusę podglądactwa.

(-)
Materiał Teatru
29 lipca 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...