Spotkania z operą

Opera na Zamku w Szczecinie dla wykluczonych

Opera na Zamku w Szczecinie serdecznie osoby wykluczone zaprasza na cykliczne „Spotkania z operą". Warsztaty dotyczące życia i twórczości Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej rozpoczną się w już poniedziałek 19 września.

Miejsce spotkania: Opera na Zamku w Szczecinie

Czas trwania spotkania: 3 g 30 min. (w tym: zwiedzanie opery ok. 45 min., prezentacja postaci i twórczości Stanisława Moniuszki ok. 40 min., praca z archiwaliami oraz z wykorzystaniem autentycznych kostiumów i rekwizytów ok. 50 min., nauka śpiewu ok. 50 min., przerwy oraz krótki poczęstunek ok. 25 min.)

Uczestnicy: młodzież, dorośli i seniorzy – podopieczni ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, a także studenci uniwersytetów III wieku z obszarów zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem kulturowym z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Cel spotkania: przekazanie uczestnikom unikatowej dla nich wiedzy z zakresu teatru operowego i muzyki, poprzez pokazanie opery od kulis i prezentację twórczości Stanisława Moniuszki w oparciu o dzieła wybrane z archiwalnego i aktualnego repertuaru Opery na Zamku, a także pracę z wykorzystaniem materiałów z archiwum oraz z magazynów kostiumów i scenografii, oraz przez naukę śpiewu jednej z pieśni Stanisława Moniuszki, którą poprowadzi śpiewaczka operowa.

Materiały: audio (mazur z opery „Straszny dwór", pieśń Prząśniczka, arie: „Paria! Paria!", „Cisza dokoła") materiały audio-video (trailer ze spektaklu baletowego „Na kwaterunku"), materiały graficzne (portrety Stanisława Moniuszki autorstwa Czesława Moniuszki, szkic Dworku Moniuszków w Ubielu Napoleona Ordy, grafika banknotu 100 000 zł, rys. Ksawerego Pillatiego przedstawiający Moniuszkę podczas dyrygowania orkiestrą), archiwalia (projekty kostiumów, rekwizytów i scenografii do oper: „Straszny dwór", „Hrabina" i „Paria"), zdjęcia (fotografie ze spektakli, portrety Stanisława Moniuszki oraz rodzinne, fot. instrumentów, na których grał, zdjęcie orszaku pogrzebowego), manekiny oraz kostiumy, dodatki do kostiumów i rekwizyty ze spektakli opery, tekst do nauki pieśni, karty z opisami zabytkowych, zamkowych przestrzeni opery.

Harmonogram:

19 września - 10.00-13.30 oraz 15.00-18.30
26 września - 10.00-13.30
3 października - 10.00-13.30
10 października - 10.00-13.30 oraz 15.00-18.30

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Magdalena Jagiełło-Kmieciak
Opera na Zamku
15 września 2022

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia