Strategia TR Online na lata 2020-2023

TR Warszawa ONLINE - strategia na lata 2020-2023

Wprowadzony w marcu 2020 roku stan epidemii i zasady kwarantanny, których konsekwencją było zamknięcie teatrów, wywołały potrzebę znalezienia i uruchomienia nowych form kontaktu z publicznością oraz sposobów działalności teatralnej. Strategia TR Online odpowiada na potrzebę stworzenia nie używanych dotąd wirtualnych przestrzeni dla sztuk performatywnych, nie tylko na czas kryzysu. Jej głównym celem jest zbudowanie warunków do długofalowego rozwoju, produkcji i odbioru wartościowych artystycznie wydarzeń performatywnych w internecie. Strategia ta ma doprowadzić do zbudowania sceny online nieograniczonej miejscem i czasem, umożliwić dotarcie do szerokiego grona zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń – zarówno obecnej publiczności TR Warszawa, jak i osób, które nie miały dotąd możliwości uczestnictwa w programie teatru.

IDEA

Mamy świadomość, że działania online nie zastąpią żywego spotkania w teatrze. Mogą jednak uzupełnić i wzmocnić program realizowany dziś na scenach TR Warszawa, a najbliższej przyszłości w nowym budynku TR Warszawa na Placu Defilad (przyszłym Placu Centralnym).
Działania w ramach programu TR Online otwierają przestrzeń dla kreowania oryginalnych form artystycznych, łączących sztuki performatywne z mediami cyfrowymi; zwiększają skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego TR Warszawa; budują i pogłębiają trwałe relacje z publicznością; pomagają pokonywać bariery w dostępie do spektakli i innych wydarzeń prezentowanych na żywo. Są także szansą na wzmocnienie międzynarodowej pozycji TR Warszawa jako jednej z wiodących scen teatralnych w Polsce i na świecie. Stanowią narzędzie do budowania i rozwijania społeczności wokół TR Warszawa – teatru dla przyszłości.

Tym samym program TR Online staje się czwartą linią programową TR Warszawa, obok trzech uzupełniających się linii: międzynarodowej, nowych talentów i l działań terenowych.

Źródłem TR Online jest twórczy potencjał zespołu artystycznego TR Warszawa i współpracujących twórczyń i twórców, wspieranych przez wszystkie działy instytucji. Warunkiem powodzenia strategii online jest stworzenie transparentnego systemu wynagrodzeń za dzieła prezentowane online oraz zabezpieczenie obszaru praw autorskich i własności intelektualnej.

Podstawą Strategii TR Online są wartości zespołu TR Warszawa oraz cele strategiczne zapisane w "Strategii Zespołu TR Warszawa na lata 2019-2023 TEATR OTWARTY", a w szczególności otwartość rozumiana jako:
• prowadzenie poszukiwań
• podejmowanie ryzyka artystycznego
• wprowadzanie w szeroki obieg nowych sposobów ekspresji teatralnej
• transparentność
• mobilność
• likwidowanie barier

TR ONLINE W 2023 ROKU
TR Warszawa jest liderem w kreowaniu i inicjowaniu nowych projektów performatywnych w sieci. Aktywnie bierze udział w rozwijającym się cyfrowo świecie – zarówno w obszarze artystycznym, organizacyjno-finansowym, jak i społecznym. Działania w ramach strategii TR Online zwiększają skalę i zasięg oddziaływania programu artystycznego, a także dopełniają i rozszerzają inne obszary działalności teatru, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona odbiorców i odbiorczyń. TR Online to platforma wymiany, która umożliwia budowanie trwałych relacji między ludźmi w polskim i międzynarodowym obiegu oraz wpływa na pogłębianie uczestnictwa w kulturze. TR Online to stale rozwijająca się w sieci społeczność wokół TR Warszawa.

CELE I PLANOWANE DZIAŁANIA TR ONLINE
Cele strategii TR Online realizowane są w pięciu obszarach: programu artystycznego, rozwoju publiczności, rozpoznawalności, pozycji międzynarodowej oraz rozwoju instytucji.

PROGRAM ARTYSTYCZNY
CELE:
● zbudowanie wysokiej jakości oferty programowej TR Online, obejmującej zarówno zapisy spektakli repertuarowych jak i nowe formy performatywne, przeznaczonej do prezentacji w internecie;
● rozwój kompetencji cyfrowych zespołu artystycznego TR Warszawa oraz współpracujących z teatrem twórców i twórczyń;
● wykształcenie narzędzi kreacji nowych dzieł artystycznych w środowisku cyfrowym
CELE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
● rozwój internetowych form prezentacji spektakli scenicznych poprzez transmisje nagrań spektakli archiwalnych i rejestracji spektakli z bieżącego repertuaru oraz streamingi live przedstawień ze scen TR Warszawa/Marszałkowska 8 i TR Warszawa/ATM Studio
● rozwój nowych form artystycznej ekspresji łączących sztuki performatywne i narzędzia cyfrowe, takie jak:
○ spektakle online, performanse, doświadczenia XR i inne działania artystyczne, zaprojektowane specjalnie do prezentacji w sieci;
○ podcasty, będące autonomicznymi dziełami lub towarzyszące produkcjom teatralnym;
○ projekty z dziedziny XR, obejmującej nowe technologie poszerzające doświadczenie teatralne – VR (virtual reality), AR (augmented reality), MR (mixed reality), wideo 360 stopni;
○ stworzenie na stronie TR Warszawa specjalnej platformy webXR przeznaczonej do prezentacji projektów z obszaru XR
● wzmocnienie działań programowych opartych na archiwum artystycznym TR Warszawa poprzez:
○ projekty oparte na recyclingu materiałów i nagrań z archiwum cyfrowego TR Warszawa;
○ montaż zachowanych w archiwum cyfrowym materiałów audio-wideo;
○ prezentacja wybranych prac wideo, wyprodukowanych do spektakli scenicznych jako autonomicznych dzieł cyfrowych
● zbudowanie programu wydarzeń towarzyszących online, na który składać się będą:
○ spotkania z twórcami i twórczyniami, realizowane online lub na scenie ze streamingiem na żywo po każdej premierze scenicznej i internetowej;
○ wywiady, wykłady, webinary budujące kontekst dla programu artystycznego;
○ utworzenie na stronie internetowej teatru magazynu online komentującego i rozwijającego działania teatru w realu i online, w którym publikowane będą zarówno treści własne jak i zamawiane teksty kontekstowe
● realizowanie profesjonalnych rejestracji nowych spektakli TR Warszawa z myślą o ich prezentowaniu w internecie, z uwzględnieniem procesu konsultacji nagrań z twórcami i twórczyniami, nadzoru autorskiego nad procesem realizacji na etapie rejestracji i montażu oraz nadzoru nad rejestracjami pod kątem praw autorskich;
● rozwijanie wokół działań TR Online sieci eksperckiej z dziedziny mediów i narzędzi cyfrowych;
● organizowanie konkursów i warsztatów dla twórców i twórczyń performatywnych pracujących w środowisku cyfrowym (TeRen.online);
● uruchomienie projektów artystyczno-badawczych, których celem jest poszukiwanie nowych narzędzi dla teatru w sieci

ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI
CELE:
● wzmacnianie i pogłębianie relacji ze społecznością wokół TR Warszawa oraz TR Online;
● stałe włączanie nowych kręgów odbiorców i odbiorczyń do społeczności wokół TR Online; rozwój nowej publiczności zaangażowanej w działalność TR Warszawa w internecie oraz pogłębianie relacji z dotychczasowymi odbiorcami i odbiorczyniami TR Online;
● dotarcie z ofertą programową TR Warszawa do nowych grup odbiorców i odbiorczyń z uwzględnieniem potrzeb osób mieszkających w miejscowościach mniejszych niż 300 tys. mieszkańców oraz osób mieszkających za granicą;
● poszerzenie społeczności wokół TR Warszawa o osoby niekorzystające ze stacjonarnej oferty teatrów, a posługujące się mediami cyfrowymi i podążające za nowymi rozwiązaniami technologicznymi takie jak odbiorcy i odbiorczynie kultury gamingowej, użytkownicy i użytkowniczki płatnych serwisów VOD, czy odbiorcy i odbiorczynie doświadczeń XR
CELE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
● inspirowanie do twórczego myślenia/poszukiwań/rozwoju poprzez:
○ rozwój form warsztatowych online, będących uzupełnieniem programu artystycznego dla publiczności online (WARSZTATY OTWARTE ONLINE);
○ autorski program edukacyjny online w formie warsztatów dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli) oparty zarówno na wypracowanych już formatach programu edukacyjnego TR Warszawa, jak i na nowych działaniach, zaprojektowanych do odbywania się online;
○ program edukacyjny online w formie wykładów i spotkań organizowany z związku z premierami i repertuarem TR Online;
○ tworzenie wydarzeń poświęconych pedagogice teatru w formie podcastów, webinarów, audycji dla pracowniczek i pracowników instytucji i organizacji kultury, a także dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i doświadczenia związanego z kontaktem ze sztuką
● rozwój istniejących narzędzi i kanałów komunikacji poprzez:
○ budowa nowej strony internetowej uwzględniającej przyzwyczajenia i potrzeby uczestniczek i uczestników kultury zarówno tych mieszkających w Warszawie, jak i poza jej granicami;
○ rozwój kanału Vimeo TR Warszawa jako platformy typu prime z programem przeznaczonym dla profesjonalistek i profesjonalistów teatralnych (kuratorki/kuratorzy, programotorki/programatorzy wydarzeń artystycznych oraz twórcy i twórczynie);
○ rozwój kanału Vimeo TR Warszawa jako platformy typu prime przeznaczonym do transmitowania wybranych spektakli i wydarzeń TR Warszawa z ograniczonym dostępem (płatnym/przeznaczonym dla wybranych grup odbiorców i odbiorczyń, jakimi są np. potencjalni darczyńcy, Towarzystwo Przyjaciół TR Warszawa);
○ dostosowanie kanału Youtube TR Warszawa do promocji programu teatru (online i offline), publikacji materiałów z procesu twórczego oraz form performatywnych w wolnym dostępie (rejestracji przedstawień i projektów specjalnych projektów przeznaczonych do publikacji w internecie) – w oparciu o aktualne badania użytkowniczek i użytkowników platformy Youtube i użytkowniczki i użytkowników online;
○ rozwinięcie obecności TR Warszawa na nieużywanych dotąd przez teatr kanałach, np. na platformach takich jak Spotify czy iTunes w formie podcastów (decyzja o wyborze platformy/platform zostanie podjęta w oparciu o przeprowadzone badania publiczności)
● rozwój nowych platform i kanałów komunikacji poprzez:
○ zbudowanie w ramach strony internetowej teatru podstrony webXR służącej do publikacji spektakli, doświadczeń, trailerów zrealizowanych w technologii XR;
○ utworzenie w ramach strony internetowej teatru magazynu online komentującego i rozwijającego działania teatru w realu i online (referencja: https://neu.schauspielhaus.ch/en/journal/)
○ stworzenie lub wynajem platformy "pay-per-view", powiązanej z systemem wynagrodzeń twórców i twórczyń;
○ współpraca z partnerem IT przy rozwoju aplikacji na urządzenia mobilne "TR app", z przeznaczeniem do wykorzystania jej w działaniach programowych oraz na rzecz rozwoju publiczności TR Warszawa
● działania na rzecz dostępności i likwidowania barier w dostępie do kultury takie jak:
○ tłumaczenie oferty programowej TR online na język angielski, rosyjski i ukraiński w celu poszerzenia publiczności o odbiorców i odbiorczynie z zagranicy oraz mniejszości narodowe mieszkające w Polsce;
○ udostępnianie wydarzeń z programu TR Online osobom z niepełnosprawnością słuchu (polskie napisy oraz tłumaczenie na polski język migowy, w tym tłumaczenie komunikatów i aktualności na Polski Język Migowy);
○ udostępnianie wydarzeń z programu TR Online z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
○ organizowanie warsztatów pogłębiających wiedzę na temat programu TR Online, dostosowanych również do potrzeb odbiorców i odbiorczyń z niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku (TR BEZ BARIER ONLINE)

ROZPOZNAWALNOŚĆ
CELE:
● wykorzystywanie wybranych pozycji programowych TR Online do budowania rozpoznawalności teatru;
● wzmacnianie marki TR Warszawa poprzez działania TR Online rozumianej jako istotnego, kulturotwórczego miejsca na mapie kraju;
● wzmacnianie marki TR Warszawa poprzez działania TR Online wśród opiniotwórczych środowisk z takich obszarów jak: dyplomacja, w tym dyplomacja kulturalna, media, biznes, środowiska naukowe i inne kluczowe środowiska opiniotwórcze;
● wzmacnianie pozycji TR Warszawa jako jednej z wizytówek metropolii, jaką jest Warszawa; instytucji, która w sytuacjach kryzysowych poprzez działania offline i online wspiera wspólnotę i daje nadzieję na przyszłość;
● wykorzystanie działalności TR Online do budowania i wzmacniania świadomości o rozwoju TR Warszawa w kontekście budowy nowej siedziby teatru na pl. Defilad
CELE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
● angażowanie pracownic i pracowników teatru, w tym aktorek, aktorów oraz twórczyń, twórców i współpracowników TR – wszystkich osób współtworzących program TR Online do komunikowania i promowania marki teatru;
● zachęcanie partnerów programu TR Online do wspierania komunikacji marki TR Warszawa;
● wzmacnianie marki TR Warszawa poprzez inicjowanie i współtworzenie sieci międzyinstytucjonalnych partnerstw na rzecz rozwoju kultury w sieci i dostępu do kultury online;
● wzmacnianie świadomości marki TR Warszawa poprzez promowanie działań TR Online wśród opiniotwórczych środowisk z takich obszarów jak: dyplomacja, w tym dyplomacja kulturalna, media, biznes, środowiska naukowe i inne kluczowe środowiska opiniotwórcze;
● budowanie i wzmacnianie świadomości o budowie nowej siedziby TR Warszawa na pl. Defilad poprzez komunikację programu TR Online wśród publiczności TR Online oraz nowych odbiorczyń i odbiorców TR Warszawa, którzy dołączyli do społeczności TR Warszawa dzięki TR Online w Polsce i za granicą;
● wzmacnianie pozycji TR Warszawa jako jednej z wizytówek metropolii, jaką jest Warszawa; instytucji, która w sytuacjach kryzysowych wspiera wspólnotę i daje nadzieję na przyszłość poprzez komunikację programu TR Online wśród publiczności TR Online oraz nowych odbiorczyń i odbiorców TR Warszawa, którzy dołączyli do społeczności TR Warszawa dzięki TR Online w Polsce i za granicą

POZYCJA MIĘDZYNARODOWA
CELE:
● wzmocnienie międzynarodowej marki TR Warszawa jako nowoczesnego teatru pracującego dla przyszłości;
● współpraca z instytucjami zagranicznymi w obszarze rozwoju i badań publiczności, m.in. badań potrzeb i zachowań użytkowników kultury online;
● budowanie pozycji TR Warszawa jako lidera, inicjatora i eksperta w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy w obszarze rozwoju kultury w sieci i dostępu do kultury online;
● budowanie pozycji międzynarodowej TR Warszawa jako polskiego lidera, inicjatora i eksperta w elastycznym dostosowaniu działań instytucji do zmieniających się warunków społecznych i kulturowych; instytucji, która w sytuacjach kryzysowych wspiera wspólnotę i daje nadzieję na przyszłość;
CELE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

● rozwijanie międzynarodowej sieci partnerstw w oparciu o realizowane już programy (typu Baltic Transfer, Postwest) oraz nawiązywanie nowych partnerstw poprzez budowanie i rozwijanie programu TR Online;
● rozwijanie międzynarodowej współpracy oraz wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami w zakresie tworzenia i upowszechniania teatru online w różnych krajach poprzez wymianę wniosków, ekspertyz i analiz badań publiczności w poszczególnych krajach i ośrodkach dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach teatralnych oraz performatywnych online;
● wzmacnianie międzynarodowej marki TR Warszawa poprzez inicjowanie przedsięwzięć online o międzynarodowym charakterze oraz udział w międzynarodowych projektach cyfrowych (np. festiwale teatralne i performatywne, wzajemna prezentacja wydarzeń i inne);
● organizowanie wydarzeń specjalnych online mających na celu pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie pozycji międzynarodowej zespołu TR Warszawa poprzez organizację różnego typu wydarzeń o charakterze międzynarodowym, np. cykli spotkań online w języku angielskim z osobowościami światowego życia teatralnego na temat współczesnego teatru i wizji sztuk performatywnych po doświadczeniu pandemii

ROZWÓJ INSTYTUCJI
CELE:
● przygotowanie instytucji i poszczególnych działów do prowadzenia działań online;
● rozwój kompetencji cyfrowych całego zespołu TR Warszawa, szczególnie tych, które umożliwiają poszukiwanie nowych, kreatywnych rozwiązań i narzędzi do rozwoju programu TR Online;
● rozwój kompetencji zespołu TR Warszawa w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej w kontekście realizacji programu TR Online;
● uruchomienie platform dla działalności online, w tym nowej odsłony strony internetowej teatru dostosowanej zarówno do prezentacji artystycznej, jak i do potrzeb publiczności;
● opracowanie czytelnego i przejrzystego systemu wynagrodzeń dla aktorek, aktorów oraz współpracujących z TR Warszawa twórców i twórczyń współtworzących program TR Online;
● zabezpieczenie obszaru praw autorskich i własności intelektualnej do dzieł nowych i archiwalnych publikowanych w internecie
CELE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE POPRZEZ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
● utworzenie zespołu projektowego sceny TR Online, w którym znajdą się pracownice i pracownicy TR Warszawa z pionów artystycznych oraz administracyjnych, archiwalnych, prawnych (praw autorskich), rozwoju organizacji i zarządzania wiedzą, produkcyjnych, rozwoju publiczności, technicznych – wraz ze wskazaniem osoby koordynującej i odpowiedzialnej za całokształt projektu;
● powołanie zespołu wideo i online, zajmującej się rejestracją spektakli, streamingami oraz przygotowaniem materiałów wideo do komunikacji;
● wzmocnienie i poszerzenie działu produkcji w związku z produkcją nowych projektów artystycznych publikowanych w sieci;
● wypracowanie nowego modelu współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (m. in. ZAIKS) oraz innymi licencjodawcami w zakresie dzieł publikowanych on-line;
● rozwój kompetencji i kapitału wiedzy zespołu TR Warszawa poprzez:
○ opracowanie procesu rejestracji widowisk teatralnych;
○ konsultacje wśród twórców i twórczyń oraz osób realizujących nagrania wideo na temat jakości rejestracji spektakli;
○ rozwijanie kompetencji online, także w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej w zespole TR Warszawa, w szczególności w dziale produkcyjnym, programowym, rozwoju publiczności, technicznym poprzez szkolenia i warsztaty
● inwestycje w sprzęt i technologie:
○ pozyskiwanie i rozwijanie nowych narzędzi, programów, platform oraz realizacji strategii rozwoju publiczności w związku z realizacją projektów artystycznych online;
○ zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i programów do prowadzenia działalności online, w szczególności urządzeń do streamingu, programów do opracowania rejestracji spektakli teatralnych (napisy, korekta dźwięku i obrazu etc.);
○ rozwój technologiczny strony Archiwum Cyfrowe TR Warszawa

CO BĘDZIEMY ROBIĆ DO KOŃCA 2020 ROKU:
● W czerwcu 2020 roku utworzymy zespół projektowy programu TR Online – łączący pracownice i pracowników z pionów artystycznych, rozwoju publiczności, prawnych, produkcji, technicznych; łącznie ze wskazaniem osoby koordynującej i odpowiedzialnej za całokształt projektu.
● W czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku przygotujemy się zespołowo do realizacji cyklu streamingów online ze scen TR Warszawa, które będziemy realizować regularnie od jesieni 2020 roku, korzystając z wiedzy ekspertek i ekspertów w obszarze transmisji live.
● Do końca czerwca 2020 roku określimy listę urządzeń technicznych, niezbędnych do samodzielnego prowadzenia streamingów spektakli oraz wystąpimy do organizatora TR Warszawa o środki na ich zakup.
● Od początku sezonu 2020/2021 będziemy realizować streamingi spektakli z repertuaru i nowych produkcji. W proces ten zostaną włączeni twórcy i twórczynie tych przedstawień. Liczbę transmisji w danym secie ustalimy w zależności od oceny potencjału rozwoju publiczności oraz kosztów.
● We wrześniu 2020 roku uruchomimy nową stronę internetową TR Warszawa, zreorganizujemy kanały Youtube, Vimeo i Facebook TR pod kątem wydarzeń online.
● Od początku sezonu 2020/201 będziemy realizować wielokamerowe rejestracje nowych produkcji w najlepszej dostępnej jakości. W proces ten zostaną włączeni twórcy i twórczynie tych spektakli – zarówno na etapie przygotowań do rejestracji, jak i postprodukcji.
● We wrześniu 2020 roku uruchomimy płatną platformę prezentacji nagrań spektakli w systemie "pay-per-view".
● Od początku sezonu 2020/2021 zainicjujemy program wydarzeń towarzyszących prezentacjom spektakli TR Warszawa w internecie (m. in. spotkania, warsztaty, wykłady, webinaria, a także comiesięczne rozmowy online z ważnymi postaciami europejskiego i światowego życia teatralnego).
● Do końca 2020 roku zaplanujemy na kolejne sezony nowe produkcje przeznaczone do publikacji w internecie i w rozszerzonej rzeczywistości.
● Przeprowadzimy badania publiczności korzystającej z oferty TR Online, dzięki którym poznamy przyzwyczajenia, potrzeby, bariery związane z dostępem do na oferty TR Online. Wnioski z badań zostaną uwzględnione w planowaniu programu na kolejne sezony.

CO BĘDZIEMY ROBIĆ W DALSZEJ PERSPEKTYWIE:
● Ogłosimy konkurs TeRen.online na projekty performatywne przeznaczone do publikacji w internecie, pod warunkiem otrzymania dofinansowania na ten cel.
● W każdym sezonie zaplanujemy realizację co najmniej jednej produkcji przeznaczonej specjalnie do publikacji w internecie.
● Zabezpieczymy prawa autorskie do prezentacji online nagrań nowych produkcji TR Warszawa w postaci jednorazowych transmisji i /lub dostępu "pay-per-view".
● Zabezpieczymy prawa do pokazów rejestracji spektakli archiwalnych i repertuarowych TR Warszawa.
● Sukcesywnie będziemy rozbudowywać ofertę platformy "pay-per-view", wprowadzając co miesiąc nowy tytuł
● Przeprowadzimy cyfrową postprodukcję istniejących nagrań spektakli repertuarowych i archiwalnych przestawień TR Warszawa w celu poprawy ich jakości technicznej. W przypadku braku akceptowalnych nagrań przeprowadzimy nowe rejestracje wybranych tytułów.
● Opracujemy napisy polskie, angielskie, rosyjskie i ukraińskie oraz audiodeskrypcje do nagrań spektakli TR Warszawa.
● Rozwiniemy program wydarzeń towarzyszących prezentacjom spektakli TR Warszawa w internecie o takie wydarzenia jak m. in. program webinarów poświęconych pedagogice teatru, warsztaty online wprowadzające do spektakli z repertuaru teatru, przygotowujące do realnej wizyty w teatrze, adresowane w szczególności do grup odwiedzających Warszawę turystycznie oraz do uczestniczek i uczestników grupowych wyjść do teatru.
● Będziemy przeprowadzać stałe i cykliczne badania publiczności korzystającej z oferty TR Online, analizować ich zachowania i potrzeby oraz dostosowywać nasze działania do wyników badań i analiz.
● Będziemy współpracować z innymi instytucjami i organizacjami tworzącymi i organizującymi kulturę w sieci, działającymi zarówno w Warszawie, w Polsce jak i zagranicą.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY SPECJALNE PROGRAMU TR ONLINE PLANOWANE NA LATA 2020-2021
"R.I.P. Kore"
internetowy prequel spektaklu "Stream" w reż. Katarzyny Minkowskiej
planowana premiera: kwiecień-maj 2020
"Maria Klassenberg. Choreografie domowe"
partycypacyjny performans online inspirowany twórczością Marii Klassenberg w reż. Katarzyny Kalwat z udziałem aktorek i aktorów TR Warszawa i Volksbühne Berlin oraz publiczności
planowana premiera: premiera 31 maja 2020
"Burza.online"
streaming premiery "Burzy" w reż. Grzegorza Jarzyny
planowana premiera: premiera 30 października 2020
"Stream"
streaming wybranych scen i działań na FB i Instagramie, towarzyszący spektaklom scenicznym "Stream" w reż. Katarzyny Minkowskiej
planowana premiera: premiera 2 października
"Pastrami"
muzyczno-performatywny projekt na podstawie internetowych past Malcolma XD z muzyką Jacka Sotomskiego w reż. Agaty Baumgart
"Stróżu mój"
zapis wideo (na bazie materiałów archiwalnych) akcji odbywającej się w przestrzeni TR Warszawa/Marszałkowska 8 w reż. Dominiki Biernat

Kaja Stępkowska
Materiał nadesłany
7 lipca 2020
Teatry
TR Warszawa

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...