Świat z gazet

„Statek klaunów, czyli newspaper show" - AT Warszawa, Wydział w Białymstoku - 20. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania"

W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Spotkania w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu studenci III roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej z Białegostoku zaprezentowali swój spektakl „Statek klaunów, czyli newspaper show".

Środkiem artystycznego wyrazu była dla studentów pantomima, a dominujący elementem scenografii stanowiły czarno-białe gazety, które służyły zarówno za kostiumy scenicznych klaunów, jak i rekwizyty w poszczególnych etiudach. Z założenia spektakl ten miał być prezentacją kilku etiud. Z pewnością były one zauważalne - gorzej jednak z samym przekazem scenicznym. W moim odczuciu przedstawienie charakteryzowało się monotonią oraz chaosem.

Pierwsze kilkanaście minut to rywalizacja między dwoma klaunami o zdobycie gazety konkurenta. Jaki wynika z tego morał? Co ma na celu tego typu scena, która trwa w nieskończoność? W odbiorze spektaklu to właśnie pierwsze minuty decydują o tym, czy aktorzy zdołają zainteresować widza i wprowadzić go w sceniczny świat. Uważam, że kredyt zaufania jaki widzowie goszczący podczas spektaklu dają aktorom w tym przypadku został w dużej mierze zmarnowany.

Po upływie kwadransa na scenie nadal panowała monotonia. Poprzez obserwację widowni można było zauważyć, że większość widzów nie reaguje w żaden sposób na to, co dzieje się na scenie. Tylko sporadycznie pojawiał się śmiech na widowni.

W spektaklu „Statek klaunów, czyli newspaper show" zabrakło dynamiki, scenicznego urozmaicenia oraz klarownego rozgraniczenia poszczególnych etiud. Przedstawienie to jest pozbawione spójności, konsekwencji oraz jasno zarysowanego motywu przewodniego, który charakteryzowałby daną etiudę. Z opisu spektaklu wynika, iż ma on być opowieścią „o ciągłej wędrówce, o poszukiwaniu szczęścia i podążaniu za marzeniami". Jako widz nie zauważyłam tego typu wątków na scenie. W etiudach widoczny jest motyw rywalizacji, konkurencji, wspomnień, przyjaźni oraz przemijania.

Należy jednak wziąć pod uwagę to, że spektakl prezentowany był przez młodych studentów, którzy ciągle szkolą swój warsztat. Warto zauważyć, że scena finałowa, podczas której klauni ciskają w widownię papierowymi kulkami oraz pociętymi gazetami sprawiła, że widzowie zaczęli wspólną taneczną zabawę z aktorami. Ta interakcja między aktorami a widzami spowodowała wiele radości na twarzach dzieci oraz dorosłych, ale w mym odczuciu to jedyne „newspaper show", które tego dnia można było uznać za udane.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

„Statek klaunów, czyli newspaper show"

Spektakl przygotowany pod kierunkiem dr hab. Artura Dwulita w ramach przedmiotu gra aktora lalką.
Scenografia: Agata Krutul (studentka ASP w Krakowie)
Obsada: Hanna Daniszewska, Patrycja Rojecka, Paulina Moś, Helena Radzikowska, Julianna Dorosz, Paweł Rutkowski, Piotr Wiktorko, Mateusz Trzmiel.

Marta Pomykaj
Dziennik Teatralny Toruń
9 listopada 2013

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...