Szaniawing u Szaniawskiego

"Twórcy czytają twórcę" - Teatr im. Jerzego Szaniawskiego

W Teatrze im. Jerzego Szaniawskiego 2o lutego piąta odsłona "Szaniawingu" pod hasłem "Twórcy czytają twórcę".

Z tekstem patrona wałbrzyskiej sceny, obchodzącej jubileusz

pięćdziesięciolecia, zmierzą się przedstawiciele wałbrzyskiego środowiska artystycznego. Czytać będą plastycy, fotograficy, poeci. I jak na artystów przystało, wybrali nietypową przestrzeń - balkon dużej sceny.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc i jak zwykle wolny wstęp należy szybko rezerwować miejsca w Biurze Współpracy z Publicznością - tel. 74 664 96 95. Zapraszamy.

Szaniawing - to cykliczne, otwarte dla mieszkańców miasta, czytania tekstów Jerzego Szaniawskiego odbywające się w każdy ostatni czwarty czwartek miesiąca. Do wspólnego czytania dzieł patrona Teatru, służącego kompleksowemu poznaniu jego twórczości w sezonie jubileuszowym, zapraszamy różne grupy zawodowe, wiekowe, "tematyczne".

20 lutego 2014 r. / godz. 18.00 / czwartek / Duża Scena

Rezerwacja biletów: tel. 74 6649695 e-mail:biuro@teatr.walbrzych.pl

(-)
Materiał Teatru
19 lutego 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...