Szanowni Państwo,

wspieramy dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego i zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbywa się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, otwarcie kopert i weryfikacja formalna zgłoszeń na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Zespół Teatru Śląskiego wyraża swoje pełne poparcie wobec kandydatury Krzysztofa Głuchowskiego, obecnego dyrektora naczelnego i artystycznego krakowskiej sceny, doświadczonego menadżera, cenionego artysty, naszego przyjaciela.

Krzysztof Głuchowski, pełniąc funkcję dyrektora od 2016 r., uczynił z Teatru im. Juliusza Słowackiego jedną z najlepszych i najbardziej progresywnych scen teatralnych w Polsce, stale docenianą przez publiczność i krytykę, nagradzaną na krajowych i zagranicznych festiwalach.

Krakowski teatr stał się w ostatnich latach nie tylko miejscem twórczego dialogu, artystycznego eksperymentu, przestrzenią pobudzającą do dyskusji na aktualne tematy społeczne i polityczne, ale także sceną dbającą o nasze dziedzictwo kulturowe – przypominającą oraz wystawiającą klasykę literatury. W oczach środowiska i publiczności stał się więc teatrem narodowym z prawdziwego zdarzenia. Jesteśmy przekonani, że kolejne lata dyrektury Krzysztofa Głuchowskiego byłyby dla Teatru czasem dalszych osiągnięć i sukcesów oraz konsekwentnego instytucjonalnego i artystycznego rozwoju. N

ade wszystko jednak zespołowi – o czym informuje przecież wprost – zapewniłyby poczucie satysfakcji, stabilności oraz komfortu pracy.

Wyrażamy więc nadzieję, że konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie będzie prowadzony w sposób jawny, transparentny i apolityczny, a w jego wyniku zostanie wybrany obiektywnie najlepszy kandydat.

Dyrekcja i Zespół Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Aneta Głowacka
Teatr Śląski w Katowicach
16 października 2023

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia