Tadeusz Wnuk nominowany

Tadeusz Wnuk otrzymał nominację od prezydenta Jerzego Łużniaka

Tadeusz Wnuk został dziś (13.06) powołany decyzją Prezydenta Jeleniej Góry do pełnienia obowiązków dyrektora naczelnego Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. Jego kadencja rozpoczyna się formalnie w dniu 1 września 2016 r. i potrwa trzy lata. Akt powołania nowy dyrektor otrzymał z rąk Jerzego Łużniaka, zastępcy prezydenta miasta.

Po wręczeniu nominacji T. Wnuk i J. Łużniak spotkali się, by omówić najbliższe działania, szczególnie dotyczące kosztownej rewitalizacji gmachu teatru, której koszty sięgną najpewniej ponad 20 mln zł, ale także spraw dotyczących wizji teatru, jako instytucji kultury.

Najbliższa kadencja będzie trudna dla zespołu kierowniczego, bowiem teatr nie powinien ograniczać swojej działalności artystycznej, a wiadomo, że przez jakiś czas nie będzie mógł grać na swojej scenie ze względu na to, że i scena, i widownia będą poddawane głębokiemu remontowi.

Mówiono też o zamierzeniach repertuarowych, współpracy i promocji instytucji, a także wszystkich innych aspektach działania Teatru im. C. K. Norwida, jako jednostki artystycznej i zakładu pracy.

Wybór Tadeusza Wnuka na dyrektora teatru przez komisję konkursową i zatwierdzenie tego wyboru przez Prezydenta Miasta jest swoistym wyłomem w pewnej tradycji. Do tej pory bowiem – z nielicznymi wyjątkami – dyrektorami teatru zostawali z reguły artyści spoza Jeleniej Góry, którzy musieli niemałą część aktywności zawodowej przeznaczać na zapoznawanie się z realiami pracy w środowisku, a w przypadku nowego dyrektora ma on – ze względu na swoją dotychczasową pracę – pełną o tym wiedzę.

(-)
Jelonka
16 czerwca 2016
Portrety
Tadeusz Wnuk

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...