Teatr dla koneserów

Teatr Konesera w Teatrze Małym w Tychach

Teatr Mały w Tychach przygotowuje się do zorganizowania interesującego przedsięwzięcia teatralnego pod nazwą "Teatr Konesera". Teatr Konesera, to cykl prezentowanych w tyskim Teatrze przez cały sezon 2010/2011 najlepszych polskich przedstawień teatralnych przeznaczonych dla wymagającego widza

Przedstawienia prezentowane w ramach cyklu to przedstawienia mistrzowskie, pokazujące kunszt aktorskiej i reżyserskiej sztuki teatralnej, zrealizowane w różnych teatrach w Polsce.

Spektakle wystawiane będą na scenie Teatru Małego w Tychach od października do czerwca. Z początkiem września wydany zostanie program w kilkutysięcznym nakładzie, w którym zostaną zaprezentowane spektakle. Każde przedstawienie będzie miało swojego sponsora, reklamę którego zamieścimy w programie, obok sponsorowanego przedstawienia. Jednocześnie z ukazaniem się programu, ruszy sprzedaż biletów na przedstawienia.

Zamiarem jest ustalenie jednej ceny biletów na wszystkie spektakle, której wysokość nie powinna przekroczyć kwoty 30 zł. Ostateczna decyzja odnoście ceny biletów zostanie podjęta po negocjacjach ze sponsorami i mecenasami.

Lista przedstawień biorących udział w cyklu ustalona zostanie do końca marca 2010r., po czym nastąpi ustalanie sponsorów i to pewnie będzie najtrudniejsza część zadania. Dopiero ustalenie listy sponsorów wszystkich przedstawień zakończy pierwszą fazę przedsięwzięcia. Następnie przystąpimy do podpisywania umów, przygotowywania materiałów do druku i drukowania programu.

Jeśliby utrzymała się taka cena i poziom wybranych spektakli byłby wysoki, to można sądzić, że zainteresowanie przeglądem byłoby bardzo duże. W Tychach chyba szczególnie mieszkańcy kochają teatr, gdyż jest to miasto, w którym co prawda nie ma teatru repertuarowego, ale w którym odbywają się od 37 lat Tyskie Spotkania Teatralne, a także występuje wiele teatrów z bardzo różnym repertuarem. Jest to jednak w znacznym stopniu repertuar lekki i komediowy. Brakuje natomiast spektakli dla teatralnych koneserów i „Teatr Konesera” znakomicie dopełni teatralny obraz tego miasta.

Marta Odziomek
Dziennik Teatralny
19 stycznia 2010

Książka tygodnia

Starożytny teatr i dramat w świetle pism scholiastów. Leksykon
Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego
Katarzyna Chiżyńska, Jadwiga Czerwińska, Małgorzata Budzowska

Trailer tygodnia