Teatr Malabar Hotel w Białymstoku

"Sprawa Dantona. Samowywiad" - reż. Magdalena Miklasz - Teatr Malabar Hotel

Teatr Malabar Hotel 10 i 11 grudnia zaprezentuje "Sprawę Dantona. Samowywiad" w reżyserii Magdaleny Miklasz w Białostockim Teatrze Lalek. Spektakl ten był dotąd pokazywany w Białymstoku jedynie trzykrotnie w czerwcu 2012. Jeszcze w sezonie teatralnym 2013/2014 w repertuarze BTL przewidziane zostały także spektakle "Mistrza i Małgorzaty" (nadchodząca premiera Teatru Malabar Hotel)) oraz wielokrotnie prezentowanego białostockiej publiczności "Wesela".

Spektakl oparty na dramacie Stanisławy Przybyszewskiej „Sprawa Dantona" i listach tejże autorki pomyślany jest jako rodzaj konfrontacji dramatopisarki z jej własnym dziełem, z postaciami, które stwarza oraz z pamięcią zbiorową współczesnych o Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Przybyszewska wbrew przyjętej ocenie historyków broni, a nawet nobilituje Robespierre'a. Ta obrona jest w dużym stopniu obroną siebie samej, swojej filozofii. Rewolucja staje się dla niej polem, na którym może badać funkcjonowanie wybitnej jednostki- osobowości czysto mentalnej, jakiej najlepszym przykładem wg niej jest Robespierre- w społeczeństwie. Czy takie osobowości mają jeszcze w naszym świecie głos? Czy człowiek całkowicie poświęcony idei jest nam jeszcze potrzebny? Czy go podziwiamy czy nim po cichu gardzimy? A może wydaje nam się niebezpieczny i przerażający w swojej totalności?

Przybyszewska pisze swój dramat dwa miesiące a potem ponad rok codziennie poprawia, zmienia, ulepsza robiąc sobie w tym okresie jedynie dwudniową przerwę. Świat, który tworzy staje się dla niej momentami bardziej realny od świata, który ją otacza. Niezwykle szczegółowe didaskalia opisują ruchy postaci tak, jakby stanowić miały partyturę dla aktorów- nadmarionet. Spektakl jest próbą wniknięcia w te jej wyobrażenia i wizje, dlatego plan aktorski przeplata się się z teatrem formy (lalkami).

Spektakl finasowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Narodowego centrum Kultury (Stypendium „Młoda Polska")

Produkcja – Maria Żynel

Teatr Malabar Hotel

ul.Siennicka 24/7

04-394 Warszawa

tel. 697 607 705

teatr@malabarhotel.pl

www.malabarhotel.pl

(-)
Materiał Teatru
26 listopada 2013

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...