Teatr mój widzę...

25. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej

25 maja o godz. 14°° w Bielskiej Galerii BWA odbył się wernisaż wystawy prac Alexandra A. Łabińca Teatr mój widzę... - lalki i dekoracje z licznych przedstawień zrealizowanych w teatrach w Będzinie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Kielcach
i oczywiście w Bielsku-Białej.

Alexander A. Łabiniec to wielostronnie utalentowany artysta przez 55 lat związany z Teatrem Lalek Banialuka. Był malarzem, scenografem, reżyserem teatralnym, grafikiem, organizatorem życia artystycznego, poetą, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego i krakowskiej ASP. Przez wiele lat blisko współpracował również z telewizją, a zwłaszcza z ośrodkiem TVP w Katowicach, dla którego przygotowywał oprawę plastyczną programów kulturalnych i artystycznych, a także scenografię do przedstawień Teatru Telewizji.

W 1954 roku – po ukończeniu wydziału scenografii krakowskiej ASP – Alexander Łabiniec przyjechał do Bielska-Białej i zawodowo związał się ze sceną Banialuki. Do 1996 roku pracował tu na etacie, a w latach 1958 – 1962 był dyrektorem artystycznym. Wybierając Banialukę, Łabiniec wybrał konkretny typ teatru – teatr dla dzieci. Mówił: Chciałem pracować dla tych małych ludzi. I byłem za to chwalony przez mojego dziekana – Karola Frycza, który mówił, że na tym polu też trzeba działać, coś zmieniać. Teatr lalek daje szerokie możliwości – pozwala odkrywać te rejony, które na co dzień są szczelnie zakryte. W swojej twórczości Łabiniec odwoływał się do malarstwa Wojtkiewicza, Malczewskiego czy Wyspiańskiego. Kiedyś wyznał: Podobały mi się wieloznaczności. Ten świat wyłaniający się z kosmicznych mgieł i podążający donikąd. Powoli ulegałem magii ze świata…baśni.
    W tym roku przypada 2. rocznica śmierci tego wielkiego artysty, który w ciągu 55 lat pracy zawodowej zrealizował około 200 scenografii dla różnych teatrów i wyreżyserował ponad 50 widowisk teatralnych. Na wystawie w Bielskiej Galerii BWA można oglądać prace Alexandra Łabińca, które na trwale zapisały się w historii sztuki lalkarskiej. 

Marta Kuźmiak
Materiały Organizatora
26 maja 2012

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...