Teatr Nowy bez patrona?

protest syna Kazimierza Dejmka

Syn Kazimierza Dejmka - Piotr, w liście otwartym do prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego domaga się wykreślenie nazwiska ojca z nazwy Teatru Nowego.

To reakcja na zapowiedziane przez prezydenta odwołanie Zbigniewa Brzozy ze stanowiska dyrektora łódzkiej sceny. W ub. czwartek prze-prowadzono w teatrze referendum, z którego wynikało, że większość pracowników Nowego przeciwna jest obecnemu dyrektorowi. Jednak referendum zbojkotował niemal cały zespół artystyczny. Według słów Piotra, prezydent Kropiwnicki „szarga zawodowy dorobek Kazimierza Dejmka”.

PAP
Rzeczpospolita
25 sierpnia 2009

Książka tygodnia

Trailer tygodnia