Teatr Polski w rozbudowie

Pomysły na rozbudowę szczecińskiego Teatru

Trzy nowe sale teatralne powstaną na terenie Teatru Polskiego w Szczecinie. Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować: letnią scenę "szekspirowską" na minimum 600 miejsc, salę eksperymentalną "kapitańską" z widownią na minimum 120 miejsc i wielofunkcyjną salę prób na minimum 200 miejsc.
Projekt ma objąć teren, który wyznaczają granice zabudowy mieszkalnej ulic Swarożyca, Kapitańskiej, Montwiłła i Jana z Kolna. Ulica Jana z Kolna w okresie imprez plenerowych (Dni Morza itp.) jest wyłączana z ruchu i staje się traktem pieszym. Dostęp do budynku teatru z poziomu ulicy Jana z Kolna zapewniają schody wbudowane w wysoką skarpę.

Oprócz rozbudowy budynków do zagospodarowania jest również skwer otoczony ulicami Swarożyca i Montwiłła, przed frontem teatru. Skwer ten powinien mieć charakter ogólnodostępnego, publicznego ogrodu.

Budynek Teatru Polskiego jest wpisany do rejestru zabytków. Zbudowany został w latach 1928-1929 w stylu modernistycznym według projektu architekta Thesmachera dla loży masońskiej. Przebudowany został w roku 1935-1937 na siedzibę organizacji partyjnej zgodnie z projektem architekta Gaussa. Od 1946 roku jest siedzibą Teatru Polskiego. Przebudowywany był w latach 1948, 1952,1977 w celu adaptacji budynku dla potrzeb teatru i bezpieczeństwa widzów.

Zakładany koszt wykonania prac wynosi ponad 54 min zł. Małgorzata Klimczak.


Głos Szczeciński
12 sierpnia 2010

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...