Teatr Słowackiego nie będzie sceną narodową

Jak miasto może pomóc Teatrowi Słowackiego

Gdy ministerstwo kultury wycofało się z deklaracji współprowadzenia Teatru Słowackiego, pojawiły się głosy, że w trudnej sytuacji może pomóc miasto. Urząd marszałkowski jest co prawda organizatorem instytucji, ale miastu pozostaje pewna furtka pozwalająca na wsparcie instytucji.

- Resort kultury potwierdzał, że na wniosek marszałka województwa małopolskiego takie dyskusje miały miejsce.
- Sytuacja uległa zmianie po listopadowej premierze spektaklu „Dziady" w reż. Mai Kleczewskiej.
- Ostatecznie ministerstwo nie zdecydowało się na współprowadzenie teatru i co za tym idzie – współfinansowania Teatru Słowackiego.
- Ponad 14 mln dla teatru
- Województwo Małopolskie (organizator teatru) w swoim budżecie zabezpieczyło środki na działalność Teatru Słowackiego.
- Dotacja dla Teatru Słowackiego na 2022 rok z budżetu województwa wynosi ponad 14 mln zł.

– W 2021 roku planowana dotacja, w trakcie roku, wzrosła o 2 176 019 zł. Z tych pieniędzy zrealizowano m.in.: wzrost wynagrodzeń dla pracowników, finansowanie kosztów stałych, w tym wynagrodzeń w związku z uzyskaniem niższych przychodów własnych, wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennych rzeźbach fasady frontowej, działania artystyczne. Sfinansowano także jednorazowe nagrody świąteczne dla pracowników – mówi Dawid Gleń, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Miasto pomoże? W trakcie dyskusji dotyczącej wsparcia dla teatru po decyzji ministerstwa, miejski radny Łukasz Wantuch zwrócił się z pytaniem do prezydenta miasta o możliwość pomocy dla instytucji.

–To Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest zobowiązany do zapewnienia środków na utrzymanie i prowadzenie działalności Teatru Słowackiego. Gmina Miejska Kraków nie ma możliwości przekazania dofinansowania, subwencji czy darowizny na rzecz instytucji kultury prowadzonej przez inny samorząd. Jedyną możliwą formą wsparcia finansowego działalności kulturalnej prowadzonej przez tę instytucję jest dokonanie zakupu usługi konkretnego przedsięwzięcia artystycznego, kulturalnego lub edukacyjnego. Miasto Kraków od lat wspiera wybrane projekty artystyczne Teatru Słowackiego, np. corocznie finansuje działania ww. instytucji w trakcie Nocy Teatrów – informuje miasto.

Grupa miejskich radnych początkiem stycznia przygotowała projekt rezolucji, w którym zaapelowała do ministra kultury.

– Mamy nadzieję, że teatr stanie się sceną narodową. Wciąż wierzymy, że pracownicy resortu, którzy wspierają polską kulturę, są świadomi tego, że sztuka bywa niepokorna – pisali radni w projekcie rezolucji skierowanej do ministra kultury.

Narodowa zbiórka?

Gdy pod koniec 2021 roku resort kultury poinformował o swojej decyzji, dyrektor Teatru Słowackiego przyznał, że rozważa uruchomienie narodowej zbiórki. Zebrane środki mają być przeznaczone na remont gmachu przy pl. św. Ducha.

–Martwię się o budynek, ponieważ współprowadzenie przez Ministerstwo dawało nam szansę skorzystania z pieniędzy, które mogły być przeznaczone na modernizację i remont tego najpiękniejszego teatralnego zabytku w Polsce. Znowu może się okazać, że na wspólne dobro narodowe będzie musiało zrzucić się społeczeństwo. Jako obywatel uważam, że to jest obowiązek państwa. Teatr Słowackiego jest obowiązkiem. Być może dla mnie pewne rzeczy są jasne, ale dla niektórych są przedmiotem jakiegoś targu, jakichś koniunkturalnych decyzji politycznych. A to, co zawiera w sobie cała historia Teatru Słowackiego to jest coś, co powinno być ponad podziałami politycznymi. Dyrektorzy przychodzą i odchodzą, a Teatr Słowackiego pozostanie. Jest naszym dziedzictwem. Karanie takiego teatru to karanie społeczeństwa, a nie jakiegoś konkretnego dyrektora – powiedział Krzysztof Głuchowski w rozmowie z LoveKraków.pl.

Póki co, zainteresowanie spektaklem „Dziady" nie maleje. Wręcz przeciwnie - teatr co jakiś czas informuje o dodatkowych pokazach. Bilety na najbliższe przedstawienia zostały już wyprzedane.

Natalia Grygny
www.lovekrakow.pl
18 stycznia 2022

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia