Teatr Szwalnia zamknięty

zaprzestaliśmy działalności statutowej

Zaledwie po kilku miesiącach działalności nowa stała łódzka scena teatralna zakończyła działalność. Inicjatywa Stowarzyszenia Targowa 62 , zrzeszającego profesjonalnych aktorów, absolwentów i wykładowców PWSFTviT, miedzy innymi Ewę Mirowską, Wojciecha Malajkata, Zbigniewa Zamachowskiego przestaje być realizowana. Zaprzestaliśmy działalności statutowej

Przerwaliśmy próby do kolejnych realizacji, odwołaliśmy spektakle i zaplanowane bezpłatne warsztaty teatralne. Przerwaliśmy działania edukacyjno – teatralne skierowane do łódzkiej młodzieży.

Nie zabrakło nam ani energii, ani pomysłów na dalszą działalność. Zatrzymujemy się ponieważ klatka schodowa lokalu, który wynajęliśmy od Miasta Łodzi, z przeznaczeniem na działalność artystyczną nie spełnia norm przeciwpożarowych. Nie możemy zapraszać widzów do Teatru Szwalnia, bo nie jesteśmy w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa.

Od momentu zamknięcia przez Komendanta Straży Pożarnej lokalu w którym znajduje się Teatr Szwalnia (21 grudnia 2009 roku) Wydział Budynków i Lokali milczy. Pomimo poparcia naszej inicjatywy przez Komisję Kultury Rady Miejskiej Łodzi oraz Wydział Kultury, nie odpowiedziano na naszą prośbę o wyjaśnienie sprawy. Nie przedstawiono nam żadnego sposobu rozwiązania problemu. Otrzymujemy jedynie ogólne informacje od Zarządcy budynku.

W imieniu Zespołu Teatru Szwalnia chciałbym przeprosić wszystkie osoby, które ze względu na zaistniałą, niezawinioną przez nas sytuację, nie mogą kontynuować działań artystycznych i edukacyjnych w Teatrze Szwalnia oraz uczestniczyć w naszych propozycjach repertuarowych.

Pragnę zapewnić, że Zespół Teatru wyraża pełną gotowość do współpracy z Władzami Łodzi oraz urzędnikami Wydziału Budynków i Lokali na rzecz jak najszybszego ponownego otwarcia Teatru Szwalnia.

Chcę również zapewnić wszystkie osoby, które współtworzyły Teatr Szwalnia i
dzięki którym udało się powołać do życia ten wyjątkowy Ośrodek Kultury że mimo braku zainteresowania oraz konkretnych działań ze strony niektórych urzędników miejskich, będziemy w dalszym ciągu walczyć o Teatr oraz szczegółowo informować media  o dalszym przebiegu sprawy.

Jednocześnie proszę wszystkie osoby chcące wesprzeć nas w działaniach na rzecz ponownego otwarcia Teatru Szwalnia o poparcie i pomoc.

W imieniu Zespołu
dr Marcin Brzozowski

(-)
Materiały Teatru
17 kwietnia 2010

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia

Encyklopedia Teatru Po...
Janusz Legoń