Teatr w klasie. Cykl spotkań teatralnych

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Teatr Powszechny w Warszawie zaprasza na kolejną premierę w ramach cyklu Teatr w klasie, 25 października, piątek, godz. 20.00 na Scenie Pracownia „Kolorowa, czyli biało-czerwona” Piotra Przybyły w reżyserii Marcina Hycnara.

Jak być patriotą w czasach pokoju? Wystarczy kochać swój kraj, wywieszać flagę, kasować bilet? Gdzie przebiega cienka granica między patriotyzmem a nacjonalizmem? Czy potrafimy ją w porę dostrzec?

„Kolorowa, czyli biało-czerwona", nowy spektakl w projekcie „Teatr w klasie", porusza problem stosunku młodych ludzi do własnego kraju oraz łatwości, z jaką mogą manipulować nimi skrajne hasła i organizacje.

To już druga edycja projektu, który polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań teatralnych odbywających się w klasach szkolnych. W pierwszej edycji zrealizowane zostały spektakle oparte na tekstach zagranicznych dramatopisarzy: „Sebastian X" w reżyserii Grażyny Kani oraz „Biedna ale sexi" w reżyserii Wojciecha Urbańskiego.

Do przygotowania kolejnych premier Teatr zaprosił rodzimych autorów, przeprowadzając konkurs na polski dramat współczesny dla młodzieży. Pierwszą laureatką konkursu, której tekst „PRO AN(N)A" został włączony w projekt, została Marzena Ryłko.

Teatr w klasie. Cykl spotkań teatralnych.

Klasa staje się sceną.

Lekcja staje się spektaklem.

W pierwszej części spotkania sala lekcyjna staje się sceną, na której aktorzy pokazują spektakl dotyczący aktualnych problemów i zagadnień, z jakimi młoda widownia spotyka się lub może się spotkać. Druga część prowadzona jest przez moderatorów ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, którzy prowadzą z młodzieżą dyskusję rozwijającą tematykę spektaklu. Nowatorstwo tego podejścia polega na wejściu z młodymi ludźmi w interakcję, daniu im szansy na dojście do głosu, wyrażenia swoich opinii i emocji. Wystawiana sztuka, której bohater należy do tego samego pokolenia co widownia, staje się pretekstem do rozmowy na trudne tematy dotykające młodzież i uwrażliwiania jej na palące problemy społeczne. Jednocześnie sam teatr, jako forma artystycznego wyrazu, staje się im bliższy i ciekawszy.

(-)
Materiały Teatru
17 października 2013

Książka tygodnia

Słownik miejsc wyobrażonych
Państwowy Instytut Wydawniczy
Alberto Manguel, Gianni Guadalupi

Trailer tygodnia