Teatr wciąż bez wsparcia z Wrocławia

Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze

Po raz kolejny z porządku obrad rady miejskiej został wycofany punkt dotyczący współpracy i współfinansowania Teatru im. Norwida przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

HTML clipboardZapowiedzi wsparcia naszej sceny przez samorząd dolnośląski pojawiły się już rok temu. Zimą wolę pomocy i otwartość w tej sprawie przedstawił władzom jeleniogórskim ówczesny wicemarszałek Piotr Borys. Miał być to rewanż za przejęcie części zobowiązań dotyczących utrzymania Filharmonii Dolnośląskiej. Sformalizowanie współpracy zapowiadano na kwiecień. Tymczasem sprawę wyciszono, a punkt dotyczący pomocy teatrowi jest z sesji na sesję zdejmowany z porządku obrad.

Niepokoi to radnego Cezarego Wiklika, szefa komisji kultury, sportu, turystyki i zdrowia rady miasta. Tego problemu dotyczy, między innymi, interpelacja skierowana przez radnego do prezydenta miasta. C. Wiklik wraca w niej do obchodów dnia 4 czerwca, kiedy to z okazji okrągłej rocznicy obalenia komunizmu w Jeleniej Górze niemal równolegle odbyły się dwa koncerty.

Podważając sens organizacji dwóch imprez prawie w tym samym czasie, radny zauważa, że miasto miało pieniądze na wsparcie Teatru im. Modrzejewskiej z Legnicy, który wystąpił z okolicznościowym koncertem na deskach Teatru Norwida. – Ten występ był dofinansowany z naszego, miejskiego budżetu – pisze szef komisji – a organizowany przez urząd marszałkowski. – Nie stać nas na finansowanie kolejnych premier w naszym teatrze, ale już stać nas na dofinansowanie teatru legnickiego – dodaje oczekując odpowiedzi na interpelację.

TEJO
Jelonka
2 lipca 2009

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...