Teatralna podróż w ciemnościach i mroku, czyli Czytanie w ciemnościach

"Czytanie w ciemnościach" - Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum" oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum" oraz Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń zapraszają na cykl wydarzeń teatralnych „Czytanie w ciemnościach”.

To już kolejny rok rozwijania teatralnego cyklu, w ramach którego prezentowane są spektakle i słuchowiska na żywo obywające się w mroku lub całkowitej ciemności i działające głównie na inne zmysły, niż wzrok. W tym razem w ramach formuły zostaną pokazane trzy spektakle: „Posłuchajcie o człowieku" (29.07.2020, 13:00 oraz 20:00), „Herbert. Autoportret" (30.07.2020, 20:00) oraz „Zapiski dyletanta" (7.08.2020, 14:00). Twórcy cyklu zapraszają do wspólnej teatralnej przygody, która pobudza aparat percepcyjny i wyobraźnię uczestników, proponując odmienny rodzaj przekazu artystycznego, oparty przede wszystkim na sferze dźwięków.

Wydarzenia kierowane są osób dorosłych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do osób niepełnosprawnych w ramach projektów Promocja Czytelnictwa oraz Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cykl realizuje postulat integracyjnego uczestnictwa w działaniach artystycznych, a wyciemniona sala teatralna pomaga w kreowaniu demokratycznego sposobu uczestnictwa w sztuce, która łączy aktorów i widzów w jednej przestrzeni.

Za reżyserię spektakli odpowiada Andrzej Ficowski, a za oprawę muzyczną Roman Felczyński. W przedstawieniach wystąpią Paweł Kutny oraz Kamil Dawid Gałuszka.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

___
Informacje o premierach

Czytanie w ciemnościach: "Posłuchajcie o człowieku"
Premiera: 29.07.2020. Godzina 13:00 oraz 20:00
Miejsce: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń we Wrocławiu

Opis: Spektakl oparty jest na czterech tekstach Romana Ingardena z tomu "Książeczka o człowieku": "Człowiek i przyroda", "Człowiek i jego rzeczywistość", "O dyskusji owocnej słów kilka" oraz "Człowiek i czas". Roman Ingarden nakłania czytelnika do refleksji o naturze człowieka, dotykając tematów ponadczasowych takich jak - kim jesteśmy dla siebie, czym wyróżniamy się w przyrodzie, jak sobie radzimy z czasem i przemijaniem, kiedy czujemy się wolni oraz czym jest odpowiedzialność.

Spektakl realizowany w kameralnej formule "Czytania w ciemnościach" działa głównie na inne zmysły, niż wzrok, a więc pozwala na zmianę schematów doświadczania sztuki, a także umożliwia nowy sposób uczestnictwa z zaakcentowaną rolą dźwięku w przekazie teatralnym.

Po spektaklu zapraszamy na aktywizujący publiczność warsztat, który pogłębi wątki poruszane podczas pokazu.

Scenariusz, reżyseria, wizualizacje: Andrzej Ficowski
Muzyka: Roman Felczyński
Aktorzy: Paweł Kutny i Kamil Dawid Gałuszka

Czytanie w ciemnościach: "Herbert. Autoportret"
Premiera: 30.07.2020. Godzina 20:00
Miejsce: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń we Wrocławiu

Opis: Opowieść zawarta w spektaklu oparta jest o utwory poetyckie Zbigniewa Herberta, z których wyłania się wspólna myśl: jesteśmy w pełni ludźmi, tylko jako członkowie wspólnoty. W świecie poetyckim Herberta poczucie obowiązku wobec kraju jest konstytutywną cechą człowieka. Przekaz spektaklu podkreśla istotność wspólnotowego wymiaru naszej egzystencji oraz rolę tożsamości kulturowej. Scenariusz został oparty o takie utwory jak: "Rozważania o problematyce narodu", "Wawel", "Odpowiedź", "Prolog", "Substancja", "Pan Cogito-Powrót", "Wilki", "Polegli poeci", "Struna światła".

Spektakle z cyklu "Czytanie w ciemnościach" rozwijają innowacyjną formę działań teatralnych odbywających się w mroku i całkowitej ciemności. Akcentują one rolę wszystkich zmysłów w odbiorze przekazu artystycznego i kierują uwagę uczestników szczególnie w sferę dźwięków. Pozwalają na przeżycie intymnej podróży, w ramach której każdy widz-słuchacz ma okazję do stworzenia w wyobraźni osobistego odczytania spektaklu.

Reżyseria i scenariusz: Andrzej Ficowski
Muzyka: Roman Felczyński
Aktor: Paweł Kutny

Czytanie w ciemnościach: "Zapiski dyletanta"
Premiera: 7.08.2020. Godzina 14:00
Miejsce: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń we Wrocławiu

Opis: Spektakl jest zbudowany z fragmentów książki Leopolda Tyrmanda „Zapiski dyletanta" i nawiązuje zarówno w formie, jak i treści, do notatek młodego polskiego inteligenta, który wyjechał do Ameryki. Główny bohater, Filip, po pobycie podczas wojny we Frankfurcie opowiada o Ameryce, jaką zobaczył po ucieczce z Polski.
Dowcip, błyskotliwość i erudycja przeplatają się z krytycznym oglądem nowej rzeczywistości. Postać Filipa opowiada o amerykańskich intelektualistach, o demokracji, wolności i fascynacji utopijnymi ideami, bez świadomości niebezpieczeństw, jakie te w sobie kryją.

Reżyseria i scenariusz: Andrzej Ficowski
Muzyka: Roman Felczyński
Aktorzy: Paweł Kutny, Kamil Dawid Gałuszka

(-)
Materiał nadesłany
25 lipca 2020

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...