Teatralno-literacki patchwork

"Miny polskie" - reż. Mikołaj Grabowski - Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Zapraszamy na trzecią premierę bieżącego sezonu – „Miny polskie” Mikołaja Grabowskiego i Tadeusza Nyczka w reż. Mikołaja Grabowskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2014 r. (Duża Scena).

Miny polskie" to teatralno-literacki patchwork, który pokazuje, jak gesty, miny oraz pozy zdominowały i organizują życie artystyczne, społeczne i polityczne Polaków od wielu pokoleń, i mimo tylu zmian obyczajowych i ustrojowych wciąż podlegają podobnym rytuałom. Scenariusz autorstwa Mikołaja Grabowskiego i Tadeusza Nyczka oparty jest na „Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego, utworach Witolda Gombrowicza (m.in. „Dziennikach", „Ferdydurke" i „Ślubie") i "Mimice" Wojciecha Bogusławskiego - historycznym podręczniku pracy aktora w XIX-wiecznym teatrze. W „Minach polskich" ten popularny niegdyś zbiór zasad gry scenicznej zostanie zaprezentowany dzisiejszej publiczności po raz pierwszy w kontekście społecznym, wykraczając poza ściśle teatralne znaczenia.

„Miny polskie" łączą swoisty komizm dzieła Bogusławskiego z tyle dramatyczną, co komediową wymową dzieł Wyspiańskiego i Gombrowicza, sprawiając, że w tym swoistym tryptyku scenicznym zobaczymy, jak polski duch sarmacki stroi miny do ducha romantycznego, co od wieków stanowi esencję naszego życia zbiorowego.

Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa" realizowanego z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs organizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Więcej informacji na stronie: www.klasykazywa.pl

(-)
Materiał Teatru
12 grudnia 2014

Książka tygodnia

Mewa. Egzemplarz reżyserski Krystiana Lupy
Akademia Sztuk Teatralnych
Krystian Lupa

Trailer tygodnia