Teatralny Gorzów

6. Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne POKOT

Tegoroczna edycja Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych POKOT_2014 odbędzie się w dniach 14-16 marca 2014 r. w Gorzowie Wielkopolskim, w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Tym samym inaugurujemy biennalową formułę POKOT-u, który odbywać się teraz będzie na przemian w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze.

Na program Konfrontacji złożą się spektakle przeglądowe, warsztaty: ruch sceniczny, gra aktorska, interpretacja tekstu, spektakl "Wesołe Kumoszki", a także konsultacje scenariuszy.

Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne są miejscem prezentacji najciekawszych zjawisk teatralnych, kreacji aktorskich oraz twórczych poszukiwań aktorów-amatorów skupionych w młodzieżowych i dorosłych grupach teatralnych.

Konfrontacje służą wymianie doświadczeń, doskonaleniu warsztatu aktorskiego oraz integracji młodzieżowego i dorosłego środowiska teatralnego. To wyjątkowe spotkanie twórców teatru, aktorów, pedagogów i artystów – na co dzień realizujących własne projekty w wielu miejscach województwa lubuskiego – inspiruje rokrocznie do dyskusji na temat aktywności twórczej aktorów-amatorów, instruktorów teatralnych i ludzi skupionych wokół teatru amatorskiego.

Organizatorem POKOTU jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

(-)
Materiał Festiwalu
7 marca 2014

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia